ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PATRYCJA SOWA, MARIA TARAPATSKYY, CZESŁAW PUCHALSKI, MAŁGORZATA DŻUGAN

Tytuł

Ocena jakości cynamonu dostępnego na polskim rynku na podstawie określenia stosunku zawartości aldehydu cynamonowego i kumaryny

Streszczenie

Na europejskim rynku dostępne są głównie dwie odmiany cynamonu – cynamon cejloński i kasja. Cynamon kasja różni się od cynamonu cejlońskiego pod względem smaku, zapachu, postaci, a przede wszystkim zawartości kumaryny. Kasja zawiera nawet do 10,6 % tego związku, podczas gdy cynamon cejloński jedynie śladowe jego ilości. Celem pracy była ocena jakości cynamonu dostępnego na polskim rynku przy użyciu metody HPLC.  Dwadzieścia sześć próbek komercyjnego cynamonu w postaci proszku (n = 19), lasek (n = 6) i kory (n = 1) analizowano pod względem zawartości kumaryny i aldehydu cynamonowego. Spośród analizowanych próbek  cynamonu 73 % nie zawierało na etykiecie informacji dotyczącej pochodzenia botanicznego (określone jako  „nieznane”). Próbki oznaczone na etykiecie jako Cinnamomum verum (n = 6) oraz Cinnamomum cassia (n = 1)  użyto jako próbek odniesienia. Największą zawartością kumaryny (2,3 ÷ 7,7 mg/g) cechowały się próbki o  nieznanym pochodzeniu, najmniejszą zaś próbki C. verum oraz C. cassia (do 0,08 mg/g). Zawartość aldehydu  cynamonowego wyniosła 38,7 mg/g – C cassia, 19 mg/g – „nieznane” i 9 mg/g – C. verum. Stosunek zawartości  aldehydu cynamonowego do zawartości kumaryny był bardzo zróżnicowany. W przypadku próbek o  niezidentyfikowanym pochodzeniu wyniósł on poniżej 10, natomiast próbki odniesienia charakteryzowały się  stosunkiem 157 ÷ 680. Wykazano, że na polskim rynku w większości sprzedawany jest cynamon kasja – jako tania  przyprawa bez deklaracji producenta o pochodzeniu botanicznym.

Słowa kluczowe

cynamon, kumaryna, aldehyd cynamonowy, analiza HPLC, weryfikacja pochodzenia

Do pobrania