ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA KOWRYGO, HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ, KRYSTYNA ŁUGOWSKA

Tytuł

Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia

Streszczenie

Celem pracy była ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia. Badania ankietowe o charakterze anonimowym przeprowadzono w marcu 1995 r. na terenie Warszawy i województwa siedleckiego wśród 226 respondentów. Zbadane niektóre aspekty związane z postępowaniem konsumenta na rynku tj. częstotliwość zakupów, preferowane miejsca dokonywania zakupów, czynniki wyróż­niające posiłki niedzielne, zainteresowanie nowymi produktami oraz motywy zakupów w zależności od miejsca,zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodu i wielkości gospodarstwa domowego. Świeżość, smak, wpływ na zdrowie były czynnikami, które w największym stopniu wpływały na wybór żywności.

Do pobrania