ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1997, 2(11)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EDWARD KOŁAKOWSKI

Fizyczne metody teksturowania żywności

Pełny tekst Streszczenie

MARIA SADOWSKA, JOLANTA ŁAGOCKA

Mukopolisacharydy – właściwości fizykochemiczne, izolacja i wykorzystanie

Pełny tekst Streszczenie

ILONA KOŁODZIEJSKA, MARIA SADOWSKA, ZDZISŁAW E. SIKORSKI

Twardość mięsa kalmarów Illex argentinus po obróbce cieplnej

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA KOWRYGO, HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ, KRYSTYNA ŁUGOWSKA

Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia

Pełny tekst Streszczenie

ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, GRAŻYNA MOSSOR

Skład aminokwasowy i frakcyjny łubinowych preparatów białkowych

Pełny tekst Streszczenie