ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, GRAŻYNA MOSSOR

Tytuł

Skład aminokwasowy i frakcyjny łubinowych preparatów białkowych

Streszczenie

Celem badań była charakterystyka składu białkowego nasion łubinu odmiany Topaz (Lupinus luteus). W grysie, mąkach i łubinowych preparatach białkowych oznaczano zawartość białka, jego skład aminokwasowy  i frakcyjny oraz zawartość tłuszczu. Stwierdzono, że pod względem badanych parametrów, każda próba jest inna. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że procesy zastosowane do otrzymywania białka łubinowego powodują jego modyfikację.

Do pobrania