ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA STAŃCZYK, AGNIESZKA KOLMAGA, MONIKA BURZYŃSKA

Tytuł

Ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia dorosłych kobiet z insulinoopornością i zespołem policystycznych jajników – badania pilotażowe

Streszczenie

Właściwy sposób odżywiania i regularna aktywność fizyczna stanowią istotne czynniki w dążeniu do poprawy stanu zdrowia i jakości życia kobiet, u których zdiagnozowano insulinooporność (IR) oraz zespół policystycznych jajników (PCOS). Celem pracy była ocena wybranych zachowań i zaburzeń zdrowotnych oraz sposobu odżywiania się dorosłych kobiet z IR i PCOS. W badaniu   wzięło udział 60 kobiet w wieku 18 – 35 lat. Autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz 24-godzinnego wywiadu żywieniowego udostępniono elektronicznie podopiecznym Fundacji  Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie. Ilościową analizę jadłospisów wykonano w programie Dieta 5.0. Uzyskane wyniki porównano z zalece- niami Polskiego Towarzystwa  Diabetologicznego oraz normami żywienia dla populacji Polski. Stan od żywienia diagnozowano z uwzględnieniem standardów WHO. W analizie statystycznej posłużono się frakcjami.  Nieprawidłowy stan odżywienia dotyczył 6 na 10 pacjentek. U 9 na 10 badanych stwierdzono niedostateczną podaż energii w całkowitej przemianie materii (f = 0,88). Właściwe ilości białka  spożywała połowa pacjentek, zaś tłuszczu – 4 na 10 kobiet, a węglowodanów – 1 na 10 badanych (f = 0,15). Jednocześnie ponad 3/4 kobiet nie uwzględniało w diecie wystarczających ilości  płynów (f = 0,83), błonnika pokarmowego (f = 0,87), wapnia oraz jodu (f = 0,80). Aktywność fizyczną (co najmniej 2 – 3 razy w tygodniu) podejmowała ponad połowa badanych. U ponad połowy  pacjentek występowały choroby współistniejące – najczęściej choroby tarczycy (f = 0,35) oraz zespół jelita drażliwego (f = 0,17). Negatywne wzorce stylu życia mogą nasilać problem  otyłości oraz zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Istnieje konieczność edukacji kobiet w celu przeciwdziałania rozwojowi patologii towarzyszących PCOS.

Słowa kluczowe

insulinooporność, zespół policystycznych jajników, sposób żywienia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna kobiet, styl życia

Do pobrania