ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA SUCHARZEWSKA, EDWARD JABŁOŃSKI

Tytuł

Ocena wybranych cech jakościowych sojowych koncentratów obiadowych

Streszczenie

Ocenie jakości poddano pięć produktów sojowych koncentratów obiadowych (bezmięsnych) spośród asortymentu sojowych koncentratów spożywczych produkowanych przez firmę”Polgrunt”. Określono zawartość składników odżywczych oraz zanieczyszczeń chemicznych. Uzyskane wyniki porównywano z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi odpowiednich norm przedmiotowych i przepisów. Z przeprowadzonych badań wynika, że jakość sojowych koncentratów obiadowych (bezmięsnych) jest zgodna z jakością deklarowaną przez producenta i odpowiada polskim przepisom i wymaganiom.

Do pobrania