ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1997, 3(12)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EDWARD POSPIECH, BOŻENA GRZEŚ

Wybrane białka cytoszkieletowe i ich rola w kształtowaniu właściwości funkcjonalnych tkanki mięśniowej

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEF SYNOWIECKI, GRAŻYNA SIKORSKA-WIŚNIEWSKA

Funkcjonalne właściwości i żywieniowe zastosowanie hydrolizatów białkowych

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, TERESA FORTUNA, RENATA JANUSZEWSKA, LESŁAW JUSZCZAK, ANDRZEJ KIELSKI, MIECZYSŁAW PAŁASIŃSKI

Wpływ wielkości ziarn skrobiowych na ich porowatość

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW MLEKO

Właściwości teksturalne i mikrostruktura żeli albuminy surowicy krwi bydlęcej z dodatkiem skrobi

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA SUCHARZEWSKA, EDWARD JABŁOŃSKI

Ocena wybranych cech jakościowych sojowych koncentratów obiadowych

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, WOJCIECH CIESIELSKI, JAROSŁAW KORUS

Termiczna charakterystyka polepszaczy i ich wpływ na wolnorodnikowy rozkład mąk

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA KOWRYGO, BEATA SAWICKA, EWA ŚWISTAK

Zmiany w spożyciu owoców i warzyw w Polsce w latach 90.

Pełny tekst Streszczenie