ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOHDAN ACHREMOWICZ, WOJCIECH CIESIELSKI, JAROSŁAW KORUS

Tytuł

Termiczna charakterystyka polepszaczy i ich wpływ na wolnorodnikowy rozkład mąk

Streszczenie

Przeprowadzono badania nad termiczną odpornością polepszaczy stosowanych w polskim piekarstwie, stwierdzając, że w większości przypadków składnikami, które decydowały o ich obrazie termograwimetrycznym były sacharydy, oligosacharydy bądź polisacharydy. Na termogramach obserwowało się też dowody rozkładu białek zawartych w niektórych polepszaczach. W przeciwieństwie do sacharydów i polisacharydów, które w trakcie ogrzewania do 285°C i powyżej rozpadały się tworząc wolne rodniki, w ogóle nie obserwowało się w produktach ich termolizy niesparowanych spinów. Co więcej, w termolizowanych mąkach zawierających polepszacze też nie obserwowano wolnych rodników. Jednakże rola polepszaczy jako zmiataczy wolnych rodników zależała od ilości w jakich one zostały dodane. Przy zbyt małej dawce, polepszacze jedynie zmniejszały stężenie wolnych rodników w termolizowanych mąkach.

Do pobrania