ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA KOWRYGO, BEATA SAWICKA, EWA ŚWISTAK

Tytuł

Zmiany w spożyciu owoców i warzyw w Polsce w latach 90.

Streszczenie

Celem pracy była analiza i ocena zmian w spożyciu owoców i warzyw w Polsce w latach 90. Źródłami informacji o spożyciu były bilanse żywnościowe, wyniki badań budżetów gospodarstw domowych oraz wyniki badań ankietowych. Stwierdzono, iż w latach 1990-95 nastąpił wzrost konsumpcji warzyw i owoców, zgodnie z zaleceniami racjonalnego żywienia. Wyniki badań ankietowych potwierdziły ważność dla konsumenta podstawowych cech owoców i warzyw, tj. ich świeżości, smaku i aromatu. Warzywa i owoce były podstawowymi źródłami witamin A i C w przeciętnej racji pokarmowej w Polsce w latach 90.

Do pobrania