ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw

Streszczenie

Przedmiotem badań było poznanie opinii klientów barów bistro na temat higieny produkcji żywności. Wyniki badań są odzwierciedleniem poziomu wiedzy klientów w tym zakresie i próbą określenia, czy zmienne socjodemograficzne mają istotne znaczenie w percepcji tego problemu. Badaniami objęto bary bistro wybranej sieci stacji benzynowych w 9 województwach w Polsce. Przeprowadzone zostały w 2008 roku za pomocą anonimowej ankiety z wykorzystaniem 282 kwestionariuszy. Badania wykazały, że przeciętny konsument jest świadomy wagi zagadnień z zakresu higieny produkcji żywności i jest krytyczny, wypowiadając się na tematy dotyczące jakości produktów spożywczych oraz poziomu obsługi w barach bistro wybranej sieci stacji benzynowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że klienci z wykształceniem wyższym i pomaturalnym wykazują wyższy poziom wrażliwości od pozostałych w zakresie dotyczącym dbałości o higienę przygotowania i serwowania potraw w barach bistro oraz mają największe zastrzeżenia odnośnie wyglądu higienicznego oferowanych produktów.

Słowa kluczowe

higiena produkcji żywności, świadomość klientów, bary bistro, stacje benzynowe

Do pobrania