ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOMINIKA STYPUŁA, PAWEŁ SZLACHCIC, IWONA DROŻDŻ

Tytuł

Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny jako potencjalne barwniki fluorescencyjne do żywności - wyniki wstępne

Streszczenie

Wprowadzenie. Unikalne produkty spożywcze, takie jak czarne hamburgery, różowe bajgle oraz żelki Jelly beans są modne, szczególnie wśród młodej, dorosłej części społeczeństwa. Zbadaliśmy potencjalne zastosowanie fluorescencji w przemyśle spożywczym. Naturalne i syntetyczne barwniki są powszechne i ogólnie stosowane, w przeciwieństwie do barwników fluorescencyjnych. Pochodne kumaryny, wykazujące intensywną fluorescencję, mogłyby okazać się interesujące dla różnych gałęzi przemysłu, w tym przemysłu spożywczego. W naszych badaniach przetestowaliśmy rozpuszczalne w wodzie pochodne kumaryny jako barwnik fluorescencyjny do napojów alkoholowych i uzyskaliśmy obiecujące wyniki. Celem badań było otrzymanie na drodze syntezy chemicznej pochodnych 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny oraz analiza otrzymanych pochodnych pod kątem zakresu ich stosowalności i wpływu na wybrane drobnoustroje.
Wyniki i wnioski. Pochodne 7-amino-4-(trifluorometylo)kumaryny można uznać za potencjalne barwniki fluorescencyjne do napojów alkoholowych. Absorbują one światło widzialne, mogą być  wzbudzane za pomocą czarnych świetlówek tzw. black bulb, a na fluorescencję słabo wpływa woda obecna w napojach. Optymalne stężenie barwnika jest niskie i prawdopodobnie byłoby  bezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Badane barwniki hamują również wzrost wybranych pleśni.

Słowa kluczowe

barwnik fluorescencyjny, kumaryna, ciekawe jedzenie, niezwykłe jedzenie, napoje alkoholowe

Do pobrania