ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, ROMUALD ZABROCKI

Tytuł

Polskie kuchnie regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kuchni kaszubskiej

Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę polskich kuchni regionalnych, prezentując przede wszystkim kuchnię kaszubską. Wykazano, że na zróżnicowanie regionalne wpływają: dostępność naturalnych zasobów, tempo rozwoju gospodarczego regionu, wpływy innych kultur oraz lokalne tradycje, rytuały i ceremonie związane z przygotowaniem i spożywaniem posiłków. Niektóre z omawianych kuchni posiadają znaczne walory zdrowotne, stąd warte są upowszechniania. Przeprowadzone wśród studentów badania ankietowe wykazały, iż żywność regionalna i tradycje mogą stać się na rynku polskim, zdominowanym przez kuchnie obce i usługi żywieniowe typu „fast food”, swoistym wyróżnikiem regionu, jak również markowym produktem turystycznym.

Słowa kluczowe

kuchnie regionalne, kuchnia kaszubska, zwyczaje żywieniowe

Do pobrania