ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA CIEŚLIK

Tytuł

Potrawy pięciu charakterystycznych kuchni europejskich

Streszczenie

W pracy przedstawiono kuchnie 5 krajów europejskich – węgierską, włoską, grecką, hiszpańską i francuską, które różniąc się nie tylko rodzajem, ale i ilością stosowanych surowców oraz przypraw, są od dawna znane i łubiane na całym świecie. Przyczyna ich popularności tkwi w połączeniach rodzimych, regionalnych produktów z egzotycznymi przyprawami lub w oryginalnym sposobie przyrządzania, dzięki czemu dostarczają zupełnie nowych doznań kulinarnych. Wiele z tych produktów i potraw wytwarza się nadal w sposób tradycyjny, co przydaje im cech niepowtarzalności i dzięki temu stały się one atrakcją turystyczną danego regionu. Inne już dawno przekroczyły granice kuchni narodowych, jak np. pizza, podlegając swoistemu procesowi globalizacji. W osiągnięciu oryginalności produktu lub potrawy doniosłą rolę odgrywają przyprawy, dlatego w opracowaniu podkreślono rolę tych najbardziej charakterystycznych dla danej kuchni.

Słowa kluczowe

kuchnie: węgierska, włoska, grecka, hiszpańska, francuska, potrawy regionalne, przyprawy

Do pobrania