ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ

Tytuł

Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi

Streszczenie

Celem pracy była ocena powszechności i częstotliwości suplementacji diety preparatami witaminowymi i/lub witaminowo-mineralnymi wśród studentów sześciu wyższych uczelni Krakowa. Badaniami ankietowymi objęto grupę 450 kobiet i 293 mężczyzn w wieku 19 – 28 lat, w sezonie letnio-jesiennym i zimowo-wiosennym (2007/2008). Większość studentów deklarowała regularną (11 – 26 % osób z poszczególnych uczelni) lub sporadyczną (38 – 50 %) suplementację diety preparatami witaminowo-mineralnymi. Około 1/3 studentów (29 – 36 %) w ogóle nie uzupełniała swojej diety w żadne witaminy i składniki mineralne. Wykazano, że stosunkowo więcej kobiet niż mężczyzn (P < 0,05) uzupełnia swoją dietę suplementami. Najczęściej stosowanymi przez respondentów preparatami były zestawy witaminowo-mineralne, stosowane w szczególności podczas choroby.

Słowa kluczowe

suplementacja diety, witaminy, składniki mineralne, studenci

Do pobrania