ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 4 (71)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ADRIANA NOWAK, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Probiotyki – historia i mechanizmy działania

Pełny tekst Streszczenie

ADRIANA NOWAK, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ, JERZY SOCHA

Probiotyki – efekty zdrowotne

Pełny tekst Streszczenie

JERZY SZPENDOWSKI, BOGUSŁAW STANIEWSKI, KRZYSZTOF BOHDZIEWICZ, KRZYSZTOF SIEMIANOWSKI, EMIL SZYMAŃSKI

Wpływ ekstruzji na właściwości fizykochemiczne i czystość mikrobiologiczną kazeiny

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Związek kolagenu z wybranymi parametrami technologicznymi mięsa cielęcego

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIUSZ R. GRELA, RYSZARD K. PISARSKI, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, AGATA RUDNICKA

Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu

Pełny tekst Streszczenie

TERESA JAŚKIEWICZ, AGNIESZKA SAGAN, ANDRZEJ MASŁOWSKI

Wpływ czasu autoklawowania nasion krajowych odmian soi na zawartość lizyny reaktywnej

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA KLIMCZAK, BOGUSŁAW KRÓL

Oznaczanie zawartości rożnych form kwasu elagowego w ubocznych produktach przerobu truskawek

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA Z. KUCHARSKA, KATARZYNA KOWALCZYK, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA

Wpływ dodatku aronii, truskawek i malin na skład fizykochemiczny przecieru dereniowego

Pełny tekst Streszczenie

BEATA SPERKOWSKA, GRZEGORZ BAZYLAK

Wpływ warunków ekstrakcji na zawartość rozpuszczalnych szczawianów w wodnych naparach herbat zielonych i herbatek ziołowych

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA, PAULINA JAKOWIENKO, DOROTA JADCZAK

Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia świeżej bazylii i mięty

Pełny tekst Streszczenie

RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ

Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi

Pełny tekst Streszczenie

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, WACŁAW LASKOWSKI

Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej

Pełny tekst Streszczenie