ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WACŁAW ADAMCZYK

Tytuł

Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych

Streszczenie

Cechą charakterystyczną występującą bezpośrednio lub pośrednio w związku z jakością produktu zrównoważonego powstałego w wyniku ekoinnowacji są relacje z klientem, polegające na spełnieniu jego oczekiwań i potrzeb. Nie zawsze jednak oczekiwania i potrzeby konsumentów są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Klient jest bardzo  ważnym ogniwem w realizowaniu procesu zarządzania jakością „od klienta do klienta”, będąc źródłem informacji i  adresatem oferty rynkowej. Z uwagi jednak na potencjał producentów oraz kreatywność projektantów i  konstruktorów, to właśnie im ostatecznie należy przypisać znaczącą rolę w kreowaniu jakości produktu  zrównoważonego. Celem pracy była analiza kontekstu produktu zrównoważonego z uwzględnieniem teorii  zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju, a także konkurencyjnej roli ekoinnowacji i ich postrzegania przez konsumentów. Na podstawie analizy literatury sformułowano tezę, że bodźcem do rozwoju produktu zrównoważonego jest dyfuzja ekoinnowacji. Ekoinnowacje postrzegane są przez producentów jako źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Na podstawie badań ankietowych wśród producentów żywności i  producentów sprzętu elektronicznego określono determinanty konkurencyjności ekoinnowacji produktowych. Przeprowadzono również badania konsumenckie celem identyfikacji najbardziej popularnych źródeł informacji o  ekoinnowacjach. Wykazano, że do tych źródeł można zakwalifikować charakterystyki opisowe produktów  żywnościowych oraz oznaczenia klas energetycznych produktów elektronicznych.

Słowa kluczowe

ekoinnowacje, modele dyfuzji, zrównoważony produkt, jakość

Do pobrania