ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA PRUSAK, DARIUSZ RAŚ, MARTA WAOŹNIAK, MAGDALENA NIEWCZAS-DOBROWOLSKA

Tytuł

Rola mediów społecznościowych i influencer marketingu w kształtowaniu zachowań konsumenckich u młodych osób: przypadek lodów Ekipy Friza

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem zaprezentowanych badań jest studium przypadku, polegające na analizie ogólnodostępnych artykułów internetowych opisujących zjawisko wpływu influencerów w kontekście zachowań konsumenckich na rynku artykułów spożywczych w Polsce. Dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych o charakterze niepodstawowym, impulsowym, o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Przykładem tego jest omówiony w obecnym artykule, niespotykany wcześniej popyt na lody sorbetowe Koral Ekipa wśród dzieci i młodzieży szkolnej (do 17. roku życia). Było to zjawisko obserwowane w kwietniu 2021 roku jako efekt kampanii marketingowej PLL Koral przeprowadzonej we współpracy z najpopularniejszymi, polskimi youtuberami znanymi jako Ekipa Friza.
Wyniki i wnioski. Zaprezentowane studium przypadku pokazuje siłę mediów społecznościowych i influencer marketingu w zakresie kształtowania zachowań konsumenckich wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jednym z przedmiotów komercyjnej działalności Ekipy Friza była współpraca ze znanymi producentami i dystrybutorami wyrobów spożywczych w Polsce, jak PPL Koral, Dooti Donuts, Krynica Vitamin i Millano Group. Ekipa asygnowała swoją nazwą cztery produkt spożywcze, przy czym lody Koral-Ekipa, wprowadzone pod koniec marca 2021 roku, odnotowały największy sukces rynkowy. Ich sprzedaż przewyższała o co najmniej 300 % inne nowości produktowe w ponadczterdziestoletniej historii firmy Koral. Wysokie wskaźniki sprzedażowe lodów zostały osiągnięte już w marcu i kwietniu, co skłoniło producenta do uruchomienia dodatkowej linii, pozwalającej wytwarzać ok. 1 mln sztuk lodów na dobę. W tym kontekście autorzy nawiązali także do wpływu zjawiska influencer marketingu na zdrowie modych osób i, w konsekwencji, całego społeczeństwa.

Słowa kluczowe

media społecznościowe, influencer marketing, zachowania konsumenckie, YouTube, lody Ekipy

Do pobrania