ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2022, 29, 4(133)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KAMILA GODERSKA, GRZEGORZ NIKRANDT

Wybrane substancje bioaktywne pochodzenia roślinnego i ich rola w zapobieganiu nowotworom

Pełny tekst Streszczenie

MARCELINA KARBOWIAK, ANETA BRZEZICKA, DOROTA ZIELIŃSKA

Wpływ suplementacji probiotykami stosowanymi jako psychobiotyki na zdrowie psychiczne i samopoczucie dotknięte pandemią covid-19 u młodzieży i młodych dorosłych – przegląd literatury aktualnego stanu wiedzy

Pełny tekst Streszczenie

ZUZANNA POSADZKA, AGATA M. PAWŁOWSKA, JOANNA KASZUBA, KAROLINA PYCIA

Wykorzystanie przecieru z kiszonego korzenia buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) do produkcji chlebów gryczanych o podwyższonym potencjale przeciwutleniający

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA RUDZKA, MAREK ZBOROWSKI, ŁUKASZ CHOJNOWSKI, ROBERT MADEJ

Wpływ nawyków żywieniowych i stylu życia kierowców transportu publicznego MPK w Częstochowie S.A. na ogólne samopoczucie – badania pilotażowe

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA TKACZYŃSKA, ELŻBIETA RYTEL

Wpływ odmiany ziemniaków o czerwonym i fioletowym miąższu na ciemnienie enzymatyczne bulw oraz właściwości przeciwutleniające

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PRUSAK, DARIUSZ RAŚ, MARTA WAOŹNIAK, MAGDALENA NIEWCZAS-DOBROWOLSKA

Rola mediów społecznościowych i influencer marketingu w kształtowaniu zachowań konsumenckich u młodych osób: przypadek lodów Ekipy Friza

Pełny tekst Streszczenie