ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARCELINA KARBOWIAK, ANETA BRZEZICKA, DOROTA ZIELIŃSKA

Tytuł

Wpływ suplementacji probiotykami stosowanymi jako psychobiotyki na zdrowie psychiczne i samopoczucie dotknięte pandemią covid-19 u młodzieży i młodych dorosłych – przegląd literatury aktualnego stanu wiedzy

Streszczenie

Wprowadzenie. W czasie pandemii COVID-19 różne czynniki spowodowały dramatyczne zmiany w środowisku życia młodzieży i młodych dorosłych, które doprowadziły do pogorszenia ich samopoczucia i negatywnie wpłynęły na ich zdrowie psychiczne. Dlatego wspieranie zdrowia psychicznego młodych populacji jest nadrzędnym celem badań prowadzonych w ostatnim czasie. Z  tego względu, istnieje duże zainteresowanie stosowaniem probiotyków jako psychobiotyków. Przegląd miał na celu uchwycenie aktualnego stanu literatury dotyczącego wpływu suplementacji  probiotykami stosowanymi jako psychobiotyki na zdrowie psychiczne młodzieży i młodych dorosłych w świetle pandemii COVID-19. Zakres pracy obejmował systematyczne przeszukiwanie  trzech baz danych: PubMed, Web of Science i Scopus oraz bazy badań klinicznych ClinicalTrials.gov.
Wyniki i wnioski. Wstępne poszukiwania nie pozwoliły na odnalezienie opracowań odnoszących się do pandemii COVID-19. Zawężone kwerendy do badań przeprowadzonych przed pandemią  pozwoliły zidentyfikować osiemnaście opracowań, których celem było ustalenie, czy suplementacja probiotykami poprawia zdrowie psychiczne młodzieży i młodych dorosłych. We włączonych  badaniach najczęściej oceniano wpływ spożycia probiotyków na poziom stresu, objawy depresyjne, funkcje poznawcze i neurorozwój. Zgromadzone dowody niejednoznacznie wskazują na  skuteczność interwencji probiotycznych w zapewnieniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wynika to prawdopodobnie z ograniczonej liczby małych i krótkoterminowych badań, a także  ich heterogeniczności. Wyniki wyłaniające się z istniejącego piśmiennictwa są zachęcające, jednak nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznej rekomendacji. Niezbędne jest zaplanowanie i  przeprowadzenie badań nad rolą probiotyków w zapewnieniu zdrowia psychicznego oraz weryfikacja ich skuteczności klinicznej w zwalczaniu negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych  pandemią koronawirusa, w tym wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży i młodych dorosłych.

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19; zdrowie psychiczne; probiotyki; psychobiotyki; młodzież

Do pobrania