ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA TKACZYŃSKA, ELŻBIETA RYTEL

Tytuł

Wpływ odmiany ziemniaków o czerwonym i fioletowym miąższu na ciemnienie enzymatyczne bulw oraz właściwości przeciwutleniające