ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PAULINA PAJĄK, JACEK ROŻNOWSKI

Tytuł

Skrobia ziemniaczana i inne biopolimery jako alternatywa dla tworzyw sztucznych – przepisy prawne, możliwości i wyzwania dla branży opakowaniowej

Streszczenie

Wprowadzenie: Opakowania przeznaczone do żywności są niezwykle istotne w całym cyklu życia produktu; pełnią funkcję ochronną, informacyjną i marketingową. Powinny być ponadto trwałe, funkcjonalne, bezpieczne oraz tanie. Największy udział w światowej produkcji opakowań do żywności mają niebiodegradowalne materiały syntetyczne oparte na pochodnych ropy naftowej. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania skupiające się na opracowaniu i udoskonalaniu zarówno opakowań biodegradowalnych, jak i niebiodegradowalnych, ale wytworzonych z polimerów ze źródeł odnawialnych. Te tzw. biotworzywa charakteryzują się właściwościami podobnymi do tworzyw sztucznych, ale oferują dodatkowe korzyści, m.in. lepszą funkcjonalność czy podatność na kompostowanie. W tym aspekcie szczególnie obiecująca wydaje się być skrobia stosowana jako baza do wytwarzania folii jadalnych, jak również skrobi termoplastycznej (TPS).
Wyniki i wnioski: Celem pracy było omówienie najnowszych przepisów prawnych w zakresie opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce i Europie. Przedstawiono przegląd dotychczasowych osiągnięć badawczych odnośnie do opracowania nowych, konkurencyjnych dla tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych z zasobów odnawialnych. Szczególną uwagę poświęcono skrobi
jako obiecującemu substratowi do produkcji innowacyjnych bioopakowań. Przedstawiono także ograniczenia, jakie wynikają ze stosowania naturalnych polimerów jako zamienników tworzyw sztucznych i wskazano możliwe wyzwania dla branży opakowaniowej. Omówiono m.in. próby wytwarzania innowacyjnych materiałów wielowarstwowych, kompozytów z tworzywami poliolefinowymi, tworzyw z dodatkiem nanostruktur, opakowań aktywnych i inteligentnych, opakowań na bazie surowców odpadowych przemysłu spożywczego. Na podstawie doniesień literaturowych można uznać, iż biotworzywa wytworzone z polimerów odnawialnych stanowią interesują alternatywę dla opakowań z tworzyw sztucznych, a skrobię można uznać za obiecujący substrat do produkcji folii jadalnych i tworzyw kompozytowych.

Słowa kluczowe

skrobia ziemniaczana, opakowania biodegradowalne, przepisy prawne, tworzywa opakowaniowe, folie skrobiowe

Do pobrania