ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL, MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, MONIKA TRZĄSKOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA, ILONA TWARDOWSKA, STEFAN RUTKOWSKI, MATEUSZ GEMBA

Tytuł

Szacowanie wzrostu i przeżywalności bakterii probiotycznych, psujących i patogennych w żywności z wykorzystaniem prognostycznej bazy danych (ProgBaz SGGW)

Streszczenie

Prognozowanie mikrobiologiczne polega na założeniu powtarzalności odpowiedzi populacji drobnoustrojów na zadane czynniki środowiska produktu żywnościowego. Na podstawie danych empirycznych pochodzących z doświadczeń mikrobiologicznych opracowywane są modele prognostyczne jako programy komputerowe bądź bazy danych dostępne on-line. Celem pracy było utworzenie bazy danych modeli prognostycznych bakterii potencjalnie probiotycznych, saprofitycznych i patogennych w formie użytecznego dla odbiorcy końcowego narzędzia zainstalowanego na serwerze SGGW pod nazwą ProgBaz SGGW. Materiał do badań stanowiły matematyczne modele wzrostu i przeżywalności bakterii saprofitycznych (psychrotrofów, Pseudomonas spp., drożdzy i pleśni) i patogennych: Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes (mikroflory niekorzystnej) oraz potencjalnie probiotycznych szczepów z rodzaju Lactobacillus (mikroflory korzystnej). Modele opracowano w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywieniu  Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, w latach 1997 – 2008. ProgBaz jest dostępny na stronie głównej  SGGW w Warszawie w zakładce Gospodarka oraz na stronie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW w zakładce Nauka i Usługi. Użytkownik może dokonać oszacowania wzrostu lub przeżywalności  drobnoustrojów w czasie pod wpływem czynników środowiskowych (temperatury, poziomu NaCl, poziomu  NaNO2, dodatku inuliny) w następujących produktach: modelowym produkcie z mięsa rozdrobnionego,  produktach rynkowych mlecznych, mięsnych i warzywnych. Oprócz prognozy wzrostu możliwe jest uzyskanie  informacji na temat cech populacji (λ, μ, GT, N) oraz w przypadku modelu walidowanego – jakości prognoz. Są to  informacje pozwalające oszacować bezpieczeństwo produktu oraz jego termin przydatności do spożycia. ProgBaz  może być stosowany do oceny ryzyka mikrobiologicznego żywności, opracowywania planów bezpieczeństwa  żywności, ograniczania marnotrawstwa żywności, projektowania nowych produktów oraz stanowić narzędzie  edukacyjne i szkoleniowe.

Słowa kluczowe

żywność, prognozowanie mikrobiologiczne, modele prognostyczne, prognostyczne bazy danych, ProgBaz

Do pobrania