ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2019, 26, 3(120)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

BARBARA SIONEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Bezpieczeństwo stosowania probiotyków przez ludzi

Pełny tekst Streszczenie

WIOLETA CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA, ANNA ZADERNOWSKA

Bakterie fermentacji mlekowej w tym szczepy probiotyczne jako rezerwuar genów oporności na antybiotyki

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA JAWORSKA

Właściwości probiotyczne i prebiotyczne miodów pszczelich w aspekcie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL, MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO, MONIKA TRZĄSKOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA, ILONA TWARDOWSKA, STEFAN RUTKOWSKI, MATEUSZ GEMBA

Szacowanie wzrostu i przeżywalności bakterii probiotycznych, psujących i patogennych w żywności z wykorzystaniem prognostycznej bazy danych (ProgBaz SGGW)

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA OŁDAK, DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Porównanie aktywności antagonistycznej wykazywanej przez szczepy bakterii fermentacji mlekowej wyizolowane z różnych rodzajów żywności tradycyjnej

Pełny tekst Streszczenie

LIDIA PIEKARSKA-RADZIK, ELŻBIETA KLEWICKA, JOANNA MILALA, ROBERT KLEWICKI, NATALIA ROSÓŁ, BOŻENA MATYSIAK, MICHAŁ SÓJKA, JAROSŁAW MARKOWSKI:

Wpływ polifenoli z wytłoków z pseudoowoców Rosa rugosa Thunb. na wzrost bakterii z rodzaju Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA ŚCIESZKA, ELŻBIETA KLEWICKA, DOROTA ŻYŻELEWICZ

Wpływ alg Chlorella vulgaris na przeżywalność bakterii Lactobacillus brevis w obecności wysokich stężeń chlorku sodu

Pełny tekst Streszczenie

MARCIN KRUK, TOMASZ WÓJCIK, MONIKA TRZĄSKOWSKA

Zastosowanie naparu herbacianego kombucha i kultury symbiotycznej SCOBY do produkcji fermentowanego napoju mlecznego

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA

Wpływ wybranych technologii mrożenia na liczbę bakterii Lactobacillus casei ŁOCK 0900, aktywność przeciwutleniającą i cechy sensoryczne sorbetów na bazie fermentowanej pulpy dyniowej

Pełny tekst Streszczenie

BEATA ŁASZKIEWICZ, PIOTR SZYMAŃSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na przydatność technologiczną i jakość mikrobiologiczną mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie

Pełny tekst Streszczenie

ANNA OKOŃ, PIOTR SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Wpływ serwatki kwasowej na jakość fizykochemiczną i stabilność barwy fermentowanych kiełbas ekologicznych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA, ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, ANNA ŁEPECKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wpływ wybranych składników żywności na zachowanie żywotności bakterii Lactobacillus spp. w przewodzie pokarmowym – badania in vitro

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA-WĄS, ALICJA DŁUBAŁA, JUSTYNA MALEC

Wiązanie cholesterolu przez bakterie fermentacji mlekowej izolowane od dzieci

Pełny tekst Streszczenie

PAULINA MARKOWIAK-KOPEĆ, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA

Przeżywalność mikroorganizmów probiotycznych w modelu in vitro układu pokarmowego drobiu

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, KATARZYNA DYBKA-STĘPIEŃ, HUBERT ANTOLAK

Izolacja i identyfikacja szczepów bakterii kwasu octowego o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA CHLEBICZ-WÓJCIK, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ADRIANA NOWAK

Właściwości probiotyczne drożdży Saccharomyces cerevisiae ŁOCK 0119

Pełny tekst Streszczenie