ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA ZIELIŃSKA, ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, ANNA ŁEPECKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Wpływ wybranych składników żywności na zachowanie żywotności bakterii Lactobacillus spp. w przewodzie pokarmowym – badania in vitro

Streszczenie

Celem badań była ocena przeżywalności wybranych szczepów bakterii Lactobacillus wyizolowanych z sera oscypkowego i korycińskiego w warunkach in vitro modelu przewodu pokarmowego w zależności od zastosowanych dodatków żywnościowych. Zakres prac obejmował ocenę przeżywalności bakterii po 2 i 5 h inkubacji w modelowym układzie symulującym pasaż żołądkowo-jelitowy w zależności od zastosowanego dodatku ochronnego: mleka UHT (o zawartości tłuszczu 3,2 %), śmietanki (o zawartości tłuszczu 36 %), a także 10-procentowych roztworów inuliny i oligofruktozy. Wykazano, że badane szczepy były oporne na sok żołądkowy o pH = 2,5, natomiast model soku żołądkowego o pH = 2 powodował zmniejszenie żywotności bakterii średnio o ok. 5 rzędów logarytmicznych po 2 h inkubacji. Mleko UHT wykazało nieznaczne działanie ochronne na przeżywalność  komórek bakterii, porównywalne do inuliny i oligofruktozy w środowisku obniżonego pH, przy zastosowanej metodzie badawczej. Istotny efekt ochronny na przeżywalność komórek bakterii badanych szczepów stwierdzono  natomiast w przypadku zastosowania śmietanki, co najprawdopodobniej ma związek z większą zawartością  tłuszczu w porównaniu z jego zawartością w mleku. Badane szczepy Lb. plantarum (Kor1 oraz Os1) wyizolowane z  żywności charakteryzowały się podobnymi właściwościami jak szczep referencyjny Lb. plantarum 299v, co  świadczyć może o potencjalnych właściwościach probiotycznych w tym zakresie. Przeprowadzone badania  wskazują na zasadność dalszych badań potwierdzających probiotyczne właściwości i potencjalne zastosowanie jako probiotyków bakterii wyizolowanych z żywności fermentowanej.

Słowa kluczowe

probiotyki, Lactobacillus, badania in vitro, przewód pokarmowy, przeżywalność

Do pobrania