ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, JAROSŁAW MAZURKIEWICZ

Tytuł

Właściwości reologiczne żeli κ-karagenu z dodatkiem galaktomannanów

Streszczenie

W pracy badano właściwości reologiczne mieszanin κ-karagenu z gumą guar lub mączką chleba świę­tojańskiego poprzez oznaczanie lepkości pozornej, temperatury żelowania, naprężenia ścinającego przy pęknięciu i względnego odkształcenia. Dodatek galaktomannanów do roztworów κ-karagenu zmieniał ich właściwości reologiczne. Wśród mieszanin κ-karagenu z mączką chleba świętojańskiego, najwyższą lepkością 305 mPa·s charakteryzował się układ sporządzony w proporcji 2:3, a w przypadku układów z gumą guar 1:1. Żele otrzymane z tych mieszanin były twardsze i bardziej elastyczne niż żele karagenowe. Najwyższą wartość naprężenia ścinającego przy pęknięciu 11,9 kPa zanotowano w przypadku żeli mieszanych κ-karagenu z mączką chleba świętojańskiego sporządzonych w proporcji 1:1.

Słowa kluczowe

polisacharydy, synergistyczne interakcje, tekstura, lepkość

Do pobrania