ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAROLINA ROPEJKO, MAGDALENA TWARUŻEK

Tytuł

Wpływ diety na występowanie ochratoksyny A w płynach ustrojowych

Streszczenie

Wprowadzenie. Ochratoksyna A (OTA), wtórny metabolit grzybów, jest wytwarzana przez grzyby z rodzajów Aspergillus i Penicillium. Dostaje się ona do organizmu człowieka wraz ze spożywaną żywnością. Celem tego badania było określenie występowania ochratoksyny A w ludzkich płynach ustrojowych w zależności od diety. Część grupy badanej składała się z kobiet, które  były dawczyniami z banku mleka kobiecego. Celem pracy było określenie korelacji występowania ochratoksyny A w płynach ustrojowych (mleko, mocz, surowica) oraz diety prowadzonej przez badane kobiety. Materiał badamy składał się z 60 próbek moczu, 60 próbek mleka i 60 próbek krwi. Ochratoksynę A w mleku i moczu oznaczono metodą HPLC z detekcją fluorescencyjną. Do oznaczania ochratoksyny A w surowicy krwi zastosowano metodę chromatografii cieczowej ze spektrometrem masowym (LC – MS/MS).
Wyniki i wnioski. W wyniku analizy stwierdzono, że wraz ze wzrostem częstotliwości spożywania suszonych owoców winogron następuje znaczny wzrost poziomu OTA w mleku matki. Ponadto wykazano, że wraz ze wzrostem częstotliwości spożywania piwa następuje znaczący wzrost poziomu OTA w moczu matki. Dodatkowo wykazano, że znaczący wzrost poziomu OTA w  surowicy matki występuje wraz ze wzrostem częstotliwości spożywania suszonych owoców. OTA stwierdzono w 4 z 60 próbek mleka, w 40 z 60 próbek moczu i w 60 z 60 próbek surowicy.  Badane kobiety miały średnio 31 lat (od 22 do 41 lat). 46 mieszkało w mieście,14 na wsi. 35 ankietowanych było czynne zawodowo, 22 nie, 3 przebywały na urlopie macierzyńskim. Średnio  posiadały 2 dzieci (od 1 do 4). 35 karmionych dzieci było płci męskiej, 25 płci kobiecej. Poród nastąpił średnio w 37 tygodniu ciąży (między 27tc a 42tc).

Słowa kluczowe

mikotoksyny, ochratoksyna A, dieta, płyny ustrojowe

Do pobrania