ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

RENATA WOŁOCH, PAWEŁ M. PISULEWSKI

Tytuł

Wpływ procesów technologicznych na zmiany zawartości włókna pokarmowego i frakcji β-glukanów w ziarnie nieoplewionych i oplewionych form jęczmienia i owsa

Streszczenie

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu procesów technologicznych na ogólną zawartość błonnika pokarmowego (frakcji nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych) oraz frakcji (β glukanów w ziarnie jęczmienia i owsa. Materiał badawczy stanowiło całe ziarno jęczmienia (formy nieoplewionej Rastik i oplewionej Start) oraz owsa (formy nieoplewionej Akt i oplewionej Kasztan), a także ich frakcje młynarskie: mąka i otręby. Badaniom poddano również skiełkowane ziarno obu gatunków zbóż. Stwierdzono, że jęczmień i owies są równorzędnie bogatymi źródłami błonnika pokarmowego, w tym również frakcji β-glukanów, odpowiednio: jęczmień Rastik – 21,6 i 4,2% s.m., Start – 26,3 i 3,9% s.m. oraz owies Akt – 22,2 i 4,3% s.m., Kasztan – 25,4 i 4,1% s.m.. Mąka uzyskana z całego ziarna jęczmienia odmian Rastik i Start charakteryzowała się wyższą zawartością β-glukanów (2,8 i 4,1% s.m.) w porównaniu z mąką owsianą otrzymaną z odmian Akt i Kasztan (1,3 i 1,4% s.m.). Frakcja β-glukanów była bardziej równomiernie rozmieszczona w ziarniakach jęczmienia. Najwyższą zawartość błonnika pokarmowego w ziarnie badanych gatunków, szczególnie frakcji β-glukanów stwierdzono w otrębach obu gatunków. Całkowita zawartość błonnika w otrębach jęczmiennych otrzymanych z odmian Rastik i Start wynosiła odpowiednio 23,6 i 24,7% s.m. Natomiast w otrębach owsianych, odmian Akt i Kasztan, odpowiednio 24,9 i 25,7% s.m. Otręby uzyskane z oplewionych odmian jęczmienia i owsa (Start i Kasztan) charakteryzowały się wysokim udziałem β-glukanów (5,3 i 6,2% s.m.). Podobnie, w formach nieoplewionych jęczmienia i owsa (Rastik i Akt), poziom β glukanów był wysoki (4,5 i 4,7% s.m.). W procesie kiełkowania całego ziarna jęczmienia i owsa nie zmieniła się całkowita zawartość błonnika pokarmowego (Rastik – 21,8, Start – 26,7, Akt – 20,6 i Kasztan -24,9% s.m.), natomiast uległ obniżeniu poziom β -glukanów (z 4,2 do 3,8, z 3,9 do 2,9, z 4,3 do 2,8 i z 4,1 do 2,7% s.m.).

Słowa kluczowe

błonnik pokarmowy, β-glukany, jęczmień, owies, odmiany oplewione i nieoplewione

Do pobrania