ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ SZMAŃKO, BEATA WASILEWSKA, WIOLETA DZIESZUK

Tytuł

Wpływ warunków obróbki cieplnej oraz przechowywania na strukturę polędwicy sopockiej

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu warunków obróbki cieplnej polędwic w gorącym powietrzu, zróżnicowanej pod względem temperatury medium grzejnego (t.m.g.) oraz czasu ogrzewania (cz.o.), (I. wariant – t.m.g. 85°C, cz.o. 112 min; II. – t.m.g. 85°C i 75°C, cz.o. 180 min; III. – t.m.g. 90°C i 85°C, cz.o. 75 min), na strukturę przetworów, przechowywanych w formie peklowanych półproduktów (P) lub produktów finalnych (F), w temperaturze bliskiej krioskopowej (t.b.k. = -3°C ) lub w stanie zamrożonym (-18°C), przez 6 tygodni. Badania wykazały, że obróbka cieplna przeprowadzona w łagodnych warunkach (II) oraz przechowywanie w t.b.k. powodują minimalne zmiany struktury polędwic.

Słowa kluczowe

polędwica sopocka, obróbka cieplna, przechowywanie, struktura

Do pobrania