ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA BANAŚ, ANNA KORUS, JAROSŁAW KORUS

Tytuł

Wpływ warunków przechowywania na parametry tekstury i jakość sensoryczną dżemów wiśniowych z różnymi dodatkami roślinnymi

Streszczenie

W pracy porównano parametry tekstury i barwy oraz wyróżniki jakości sensorycznej w niskosłodzonych dżemach wiśniowych, zarówno z  prozdrowotnymi składnikami roślinnymi, jak i bez ich udziału (próba kontrolna). Badane dżemy wiśniowe zawierały dodatek owoców  aronii, czarnego bzu, pigwowca japońskiego oraz nasiona lnu, zarodki pszenne i inulinę w ilości 6 ÷ 42 % masy wiśni. Zawartość sacharozy  zmniejszono o 15 ÷ 48 % w wyniku zastąpienia jej glikozydami stewiolowymi. Produkty były analizowane bezpośrednio po produkcji oraz  po 6 i 12 miesiącach składowania w temperaturze chłodniczej (10 °C) i pokojowej (20 °C). W dżemach dominowała barwa czerwona (a*)  oraz żółta (b*). Najjaśniejsze były dżemy z dodatkiem pigwowca japońskiego, nasion lnu i zarodków pszennych. Dodatek owoców aronii i  czarnego bzu spowodował znaczne przyciemnienie barwy dżemu. W składowanych dżemach zaobserwowano zmiany parametrów tekstury  i barwy, przy czym w dżemach składowanych w 10 ºC zmiany te były mniejsze. W ocenie sensorycznej dżemy otrzymały wysokie noty,  zarówno bezpośrednio po produkcji, jak i po 6-miesięcznym składowaniu (4,6 ÷ 5,0 pkt). Po 12-miesięcznym składowaniu dżemy  zachowały nadal wysoką jakość (4,7 ÷ 5,0 pkt), z wyjątkiem dżemów z nasionami lnu i zarodkami, które uzyskały niższe noty (3,8 ÷ 4,0  pkt). Po analizie badanych prób wykazano, że korzystniejsze jest składowanie dżemów w niższej temperaturze, a w próbach wzbogaconych  lnem i zarodkami pszennymi należy skrócić czas składowania do 6 miesięcy. Podsumowując, można stwierdzić, że zastosowane dodatki  wzbogacające (aronia, czarny bez, pigwowiec, len, zarodki pszenne, inulina) mogą stanowić korzystną alternatywę dla tradycyjnych  dżemów.

Słowa kluczowe

wiśnia, dżem, dodatki roślinne, tekstura, barwa, właściwości sensoryczne

Do pobrania