ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2018, 25, 3(116)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ

Ziarno zbóż i produkty zbożowe jako źródła błonnika pokarmowego

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA DULA, JAN MATRAS, EUGENIUSZ R. GRELA, IGNACY NIEDZIÓŁKA

Przeciwutleniające i inne prozdrowotne właściwości ziół

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA MICHALAK-MAJEWSKA, PIOTR STANIKOWSKI, WALDEMAR GUSTAW, ANETA SŁAWIŃSKA, WOJCIECH RADZKI, KATARZYNA SKRZYPCZAK, EWA JABŁOŃSKA-RYŚ

Technologia sous-vide – innowacyjny sposób obróbki cieplnej żywności

Pełny tekst Streszczenie

ADAM FLORKIEWICZ

Metoda sous-vide jako alternatywa dla tradycyjnych metod gotowania warzyw kapustnych w kontekście ograniczania strat zawartości składników odżywczych i błonnika pokarmowego

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT DULIŃSKI, ŁUKASZ BYCZYŃSKI, ADRIAN KARBOWSKI

Określenie zawartości wybranych kwasów fenolowych i witamin z grupy B w pieczywie żytnim wzbogaconym w algi oraz oszacowanie biodostępności tych związków in vitro

Pełny tekst Streszczenie

ANETA OCIECZEK, MILLENA RUSZKOWSKA

Porównanie właściwości sorpcyjnych ziarna wybranych odmian komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)

Pełny tekst Streszczenie

ZUZANNA MAŁYSZEK, JACEK LEWANDOWICZ

Wpływ stopnia podstawienia skrobi E1422 na właściwości reologiczne w układach zawierających chlorek sodu

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BANAŚ, ANNA KORUS, JAROSŁAW KORUS

Wpływ warunków przechowywania na parametry tekstury i jakość sensoryczną dżemów wiśniowych z różnymi dodatkami roślinnymi

Pełny tekst Streszczenie

MARTIN KRÁL, MAREK ŠNIRC, BOHUSLAVA TREMLOVÁ

Różnice pomiędzy parametrami technologicznymi i teksturalnymi mięsa jeleni (Cervus elaphus) hodowlanych i dziko żyjących określone metodą składowych głównych

Pełny tekst Streszczenie

HALINA MAKAŁA

Jakość i wartość żywieniowa modelowych konserw typu szynka blokowa wyprodukowanych z mięsa brojlerów kurzych żywionych paszą bez dodatku oleju lnianego i z jego udziałem

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEFA KRAWCZYK, JOLANTA CALIK

Ocena jakości jaj kur objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt

Pełny tekst Streszczenie

AGATA WITCZAK, JACEK CYBULSKI, ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, IZABELA DMYTRÓW

Zmiany zawartości PCB w mleku pochodzącym z mlekomatów w okresie trzyletnim – próba oceny stopnia narażenia konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK, AGNIESZKA KAWECKA, TADEUSZ SIKORA

Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Pełny tekst Streszczenie