ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK, AGNIESZKA KAWECKA, TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Streszczenie

Bezpieczeństwo oferowanych na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest szczególnie istotne. Temat ten szeroko dyskutowany w literaturze przedmiotu znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach krajowych i międzynarodowych aktów  prawnych. Zagadnienia te mają swoje źródło w podstawowych prawach konsumenta do ochrony zdrowia i życia poprzez zapewnienie  bezpieczeństwa żywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Do obszarów, w których ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością należą: odpowiedni skład chemiczny,  zachowanie limitów migracji globalnej i specyficznej z materiałów do zapakowanej żywności, zachowanie czystości mikrobiologicznej  powierzchni materiałów, brak ciał obcych, odpowiednie cechy sensoryczne, właściwy stan opakowania jednostkowego, prawidłowe  znakowanie, dokumentacja potwierdzająca zgodność materiałów i wyrobów z obowiązującymi przepisami oraz zapewniająca  identyfikowalność materiałów w całym łańcuchu dostaw, zapewnienie możliwości śledzenia, wdrażanie i stosowania właściwych  standardów zapewniających bezpieczeństwo materiałów i opakowań. Celem pracy było przedstawienie wymagań prawnych dotyczących  materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Słowa kluczowe

materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, akty prawne, ochrona zdrowia konsumenta, bezpieczeństwo opakowań

Do pobrania