ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IWONA ADAMSKA, KATARZYNA FELISIAK, KACPER KILIAŃSKI

Tytuł

Wpływ wybranych przypraw na aktywność przeciwutleniającą i walory sensoryczne tempeh

Streszczenie

Wprowadzenie. Tempeh to typowy produkt kuchni azjatyckiej o działaniu przeciwutleniającym, przeciwnowotworowym, neuroprotekcyjnym i kardioprotekcyjnym. Tradycyjnie wytwarza się go z nasion soi bez dodatku przypraw, chociaż mogą one poprawić smak i bioaktywność gotowego produktu. Celem badań było określenie wpływu wybranych przypraw na skład podstawowy,  walory sensoryczne i aktywność przeciwutleniającą tempeh. W badaniach zastosowano: pieprz czarny, sól, mieszaninę soli i pieprzu czarnego, paprykę wędzoną i czosnek granulowany. W  gotowych tempeh określono zawartość suchej masy, białka, azotu niebiałkowego, peptydów, popiołu i tłuszczu, określono zawartość polifenoli ogółem (TPC) oraz aktywność przeciwutleniającą  wobec kationorodników ABTS, zdolność zmiatania wolnych rodników DPPH, zdolność redukcji jonów żelaza(III) i zdolność chelatowania jonów żelaza(II). Oceniono także ich strukturę i walory  sensoryczne.
Wyniki i wnioski. Dodatek przypraw zmienił walory sensoryczne i strukturę tempeh oraz wpłynął na właściwości odżywcze i aktywność przeciwutleniającą. Pod względem oceny sensorycznej  najwyższe noty uzyskały tempeh z dodatkiem papryki wędzonej (1 % i 3 %), czosnku (1 %) i soli (1 %), a najlepszą strukturę miały produkty z dodatkiem papryki wędzonej (1 % i 3 %). Dodatek  papryki wędzonej (1 % i 3 %) i czosnku granulowanego (3 %) spowodował istotny wzrost zawartości białka. Zawartość tłuszczu wzrosła w próbach z dodatkiem pieprzu (3 %), soli i pieprzu (1 % i  3 %) i papryki (1 %), a popiołu – w próbach z solą (3 % i 5 %) oraz solą i pieprzem (3 %). Papryka wędzona (1 % i 3 %) i czosnek granulowany (1 %) spowodowały wzrost aktywności  przeciwutleniającej tempeh.

Słowa kluczowe

soja, papryka wędzona, pieprz czarny, sól, czosnek, Rhizopus oligosporus

Do pobrania