ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HALINA MAKAŁA

Tytuł

Wpływ żywienia kurcząt brojlerów paszą z dodatkiem nasion lnu i bez ich udziału na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu

Streszczenie

Celem pracy była ocena wpływu żywienia kurcząt brojlerów paszą bez dodatku nasion lnu i z ich udziałem na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu drobiowego. Materiał doświadczalny stanowiły kurczęta brojlery Ross 308. Kurczęta zostały losowo podzielone na dwie grupy. Jedna była żywiona paszą bez dodatku ześrutowanych nasion lnu, a druga – z ich udziałem. Ocena surowca drobiowego obejmowała: uzyski masy ciała badanych kurcząt w grupie kontrolnej i doświadczalnej po zakończeniu odchowu, analizę rzeźną, wartości pH mięśni udowych i piersiowych, charakterystykę wyróżników barwy mięśni piersiowych i udowych kurcząt w systemie CIE L*a*b*, oznaczenie zawartości podstawowych składników chemicznych, takich jak: woda, białka, tłuszcze, związki mineralne w postaci popiołu i kolagen, ocenę wartości żywieniowej na podstawie profilu lipidowego mięśni piersiowych i udowych oraz skór, tłuszczu podskórnego i sadełkowego. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że nasiona lnu stosowane w żywieniu kurcząt brojlerów nie miały wpływu w zwiększenie przyrostu masy ciała, masy mięśni piersiowych i udowych w tuszce. Zaobserwowano wpływ żywienia nasionami lnu na wzrost zawartości białka i zmniejszenie zawartości tłuszczu w mięśniach piersiowych i udowych. Stwierdzono korzystny wpływ zastosowania w żywieniu kurcząt brojlerów paszy zawierającej ześrutowane nasiona  lnu na wartość żywieniową surowca i poprawę profilu lipidowego, szczególnie proporcje z dwukrotnie  korzystniejszym wskaźnikiem PUFA n-6/PUFA n-3 oraz na większą zawartość KT z grupy PUFA n-3. Mięso z  kurcząt wzbogacone w kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 może być polecane jako źródło wzbogacające dietę ludzi w  te kwasy, czyli jako żywność funkcjonalną.

Słowa kluczowe

brojlery kurcząt, nasiona lnu, wzbogacanie paszy, wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu

Do pobrania