ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARTINA ŠEVELOVÁ, JOZEF GOLIAN

Tytuł

Wykorzystanie naturalnych substancji do redukcji pH majonezowych produktów na bazie jaj

Streszczenie

Cel podjętych badań wynika z potrzeby obniżenia pH produktów delikatesowych zawierających jaja w aspekcie ich jakości i bezpieczeństwa. Analizy skupiono na produkcji majonezu oraz sałatki i pasty jajecznej z majonezem. Aby obniżyć pH produktów delikatesowych, zastosowano składnik redukujący pH („pH minus”), który dodawano w stężeniu 2 % (m/m) do fazy wodnej podczas produkcji dwóch rodzajów majonezu. Preparat „pH minus” to klarowny żółtawy roztwór o kwaśnym smaku i aromacie, otrzymany z soku z cytryny i olejku z cebuli. Majonez tradycyjny lub o obniżonym pH mieszano z sałatką lub pastą jajeczną. Otrzymane produkty analizowano pod względem jakości mikrobiologicznej oraz sensorycznej i porównywano z próbkami kontrolnymi oryginalnych produktów. Obydwa produkty delikatesowe (sałatki i pasty jajeczne) różniły się pod względem kwasowości w  porównaniu z próbkami kontrolnymi. Kwasowość sałatki jajecznej i pasty jajecznej po dodaniu preparatu „pH  minus” była średnio o 0,2 % wyższa w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Natomiast pH próbek było o 0,2 ÷ 0,5  wartości niższe niż pH próbek kontrolnych obydwu rodzajów badanych produktów delikatesowych. Dodanie  roztworu „pH minus” spowodowało redukcję liczby jednostek tworzących kolonie grzybów nitkowatych w  próbkach średnio o 3×101 jtk·g-1. Pozostałe parametry mikrobiologiczne były porównywalne z próbkami  kontrolnymi.

Słowa kluczowe

jaja, produkty delikatesowe, redukcja pH, substancje naturalne, sok cytrynowy, olejki eteryczne cebuli

Do pobrania