ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Zmiany nomenklatury taksonomicznej ważnych gatunków probiotycznych bakterii Lactobacillus

Streszczenie

Gatunki Lactobacillus mają ogromne znaczenie w życiu człowieka, począwszy od ich kluczowej roli w fermentacji żywności, a skończywszy na korzystnym dla zdrowia wpływie na organizmy ludzi i zwierząt. Celem niniejszej pracy było przedstawienie, z uwzględnieniem historii rodzaju Lactobacillus, obecnej rewolucyjnej zmiany nomenklatury  taksonomicznej, a także przedyskutowanie znaczenia tej zmiany dla konsumentów, producentów żywności  probiotycznej i innych zainteresowanych stron. Piętnastu naukowców z dwunastu różnych instytucji i siedmiu  różnych krajów przeanalizowało cały genom każdego znanego gatunku Lactobacillus i wskazało propozycję zmian.  Propozycja ta została przyjęta do druku w oficjalnym dzienniku rejestrów nazw bakterii. W analizie autorzy  przyjęli wielofazowe podejście i na tej podstawie dokonali reklasyfikacji rodzaju Lactobacillus na 25 rodzajów. Ta  bezprecedensowa skala zmian może być myląca dla zainteresowanych stron. Jednakże wprowadza także szereg  korzyści związanych ze zgrupowaniem blisko spokrewnionych bakterii w bardziej jednolite i stabilne ewolucyjnie taksony, a także ze stworzeniem możliwości lepszego projektowania ukierunkowanych grup żywności, cechujących  się funkcjonalnością i biologiczną skutecznością.

Słowa kluczowe

Lactobacillus, probiotyki, taksonomia, rodzaj

Do pobrania