ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2020, 27, 3(124)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Zmiany nomenklatury taksonomicznej ważnych gatunków probiotycznych bakterii Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, MARTA WÓJTOWICZ, MICHAŁ DĄBROWSKI, DANUTA JAWORSKA

Bakterie kwasu octowego jako potencjalne probiotyki nowej generacji

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA DMYTRÓW, KAROL WŁODARCZYK

Skład i wartość odżywcza mleka klaczy i oślic w porównaniu z mlekiem krów

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ROSIAK, MATEUSZ GEMBA, ALEKSANDRA WESOŁOWSKA

Wpływ procesu zamrażania i rozmrażania na bezpieczeństwo mikrobiologiczne mleka kobiecego

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA OSTRÓŻKA, DOROTA WICHROWSKA

Wpływ zamienników cukru na stopień napowietrzenia i topliwość średnio twardych lodów śmietankowych

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW PRZYBYLSKI, BARBARA SIONEK, DANUTA JAWORSKA, ANNA SPYCHALSKA, MARTYNA RUPIŃSKA

Wpływ dodatku inuliny na jakość sorbetów owocowych i warzywnych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA GAJEWSKA, BEATA BARTODZIEJSKA, ANNA SZOSLAND-FAŁTYN

Wykorzystanie procesów fermentacyjnych do opracowania innowacyjnej metody otrzymywania octu jabłkowego o właściwościach prozdrowotnych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA REWUCKA, JADWIGA HAMUŁKA

Ocena dostępności oraz składu suplementów diety zawierających ksantofile – luteinę, zeaksantynę i astaksantynę

Pełny tekst Streszczenie

BARTŁOMIEJ RUDA, ANNA OKOŃ, MONIKA TRZĄSKOWSKA, PIOTR SZYMAŃSKI, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI

Wpływ miejsca pozyskania drewna na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne kiełbas wędzonych

Pełny tekst Streszczenie

BŁAŻEJ MIELCZAREK, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, TOMASZ P. OLEJNIK

Zastosowanie analizy strategicznej do zmian technologicznych w małym zakładzie piekarniczo-cukierniczym

Pełny tekst Streszczenie

BEATA MIKUTA, IZABELA MIŁKOWSKA, NATALIA SOBCZYK, ANITA SZCZECHOWICZ

Ocena spożycia podstawowych składników odżywczych przez osoby starsze z powiatu częstochowskiego

Pełny tekst Streszczenie

EDYTA ŻYROMSKA, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wybrane zwyczaje zakupowe mieszkańców województwa łódzkiego jako przyczyna marnotrawstwa żywności

Pełny tekst Streszczenie