ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EGLI C. GEORGIADOU, GEORGE A. MANGANARIS, VASILEIOS FOTOPOULOS

Tytuł

Zróżnicowane znaczenie witaminy E, jej występowanie oraz funkcje regulacyjne w różnych tkankach roślinnych

Streszczenie

Owoce i warzywa zawierają m.in. witaminy, błonnik pokarmowy i fitozwiązki, które sprzyjają zdrowiu człowieka. W szczególności witaminy są głównymi związkami bioaktywnymi, które są rozpuszczalne w wodzie (B i C) lub w tłuszczach (A, D, E i K), wykazujące silny potencjał przeciwutleniający i ograniczające szereg chorób, w tym nowotwory i choroby układu krążenia. Witaminy odgrywają kluczową rolę w ochronie roślin przed abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi. Witamina E to grupa ośmiu rozpuszczalnych w tłuszczach związków zwanych  tokochromanolami, które są syntetyzowane wyłącznie przez organizmy fotosyntetyzujące. Tokochromanole dzieli się na dwie grupy – tokoferoli i tokotrienoli. Każda grupa zawiera cztery formy  oznaczone przedrostkami α-, β-, γ- i δ-, co daje w sumie osiem form. Witamina E jest niezbędnym, rozpuszczalnym w tłuszczach przeciwutleniaczem w diecie człowieka, chroniącym przed  nowotworami, cukrzycą, chorobami układu krążenia i neurologicznymi. W niniejszym przeglądzie podsumowano najnowsze osiągnięcia w zrozumieniu zróżnicowanego znaczenia witaminy E, a także jej głównych genetycznych szlaków regulacyjnych w roślinach. Ponadto przedstawiono kompleksowe odwzorowanie występowania witaminy E w różnych tkankach roślin, organellach i gatunkach roślin ogrodniczych, a także na różnych etapach rozwoju owoców i w trakcie zbiorów.

Słowa kluczowe

tokoferole, tokotrienole, tokochromanole, witamina E

Do pobrania