ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2020, 27, 4(125)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAGDALENA MIKUS, SABINA GALUS

Powlekanie żywności – materiały, metody i zastosowanie w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA ROBAK, KLAUDIA SZCZEPAŃSKA, MAGDALENA RAKICKA-PUSTUŁKA, MAŁGORZATA SEROWIK, ADAM FIGIEL

Biosynteza i suszenie rozpyłowe inwertazy z drożdzy Yarrowia lipolytica

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MODRZEJEWSKA, ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA-WĄS

Porównanie wybranych parametrów mikrobiologicznych i biochemicznych napojów kombucha

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KOTARSKA, WOJCIECH DZIEMIANOWICZ, ANNA ŚWIERCZYŃSKA

Identyfikacja chemicznych zanieczyszczeń etanolu uzyskanego z ziarna różnych odmian kukurydzy

Pełny tekst Streszczenie

MARTYNA WOŹNIAK, PAWEŁ SIUDEM, KATARZYNA PARADOWSKA

Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość kapsaicynoidów w wybranych przyprawach z dodatkiem ostrej papryki, dostępnych na polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA DOBA, MARTA CIEŚLAK, WOJCIECH ZMUDZIŃSKI

Ocena zawartości wybranych makro- i mikroelementów w miodach komercyjnych oraz w miodach pochodzących bezpośrednio z pasieki

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA PALACZ

Zastosowanie spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej całkowitego odbicia (TXRF) do oznaczania zawartości krzemu w materiale roślinnym

Pełny tekst Streszczenie

IZA BAJERLEIN, PATRYK BIELECKI

Określenie profilu kwasów tłuszczowych w wyciągach uzyskanych za pomocą ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.)

Pełny tekst Streszczenie

EGLI C. GEORGIADOU, GEORGE A. MANGANARIS, VASILEIOS FOTOPOULOS

Zróżnicowane znaczenie witaminy E, jej występowanie oraz funkcje regulacyjne w różnych tkankach roślinnych

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ J. RYBICKI

Kokcydiostatyki w leczeniu kokcydiozy

Pełny tekst Streszczenie