ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZTA Z. WIŚNIEWSKA

Tytuł

Żywność jako broń w obliczu agresji Rosji na Ukrainę

Streszczenie

Wprowadzenie. Żywność jest podstawową wartością dla każdego człowieka, a sektor spożywczy jest filarem każdej gospodarki. Z perspektywy indywidualnego konsumenta oraz społeczeństwa żywność i prawidłowe żywienie wpływają na odporność organizmu, długość życia czy możliwość codziennego funkcjonowania. Są także wartościami stanowiącymi o poczuciu szeroko  rozumianego bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz godności ludzkiej. Niestety, żywność od dawna jest również wykorzystywana jako broń przeciwko wrogowi, co powoduje zagrożenie  dla bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Jest to szczególnie widoczne podczas wojny toczącej się w Ukrainie. Ze względu na uznanie Rosji za państwo terrorystyczne,  interesujące jest przyjrzenie się zjawisku jej działań terrorystycznych wobec żywności i łańcucha żywności. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tego zjawiska ze szczególnym  uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie. Cel wynika z postawionej hipotezy badawczej w brzmieniu: na terenie Ukrainy występują typowe akty terroryzmu żywnościowego. W pracy
posłużono się analizą krytyczną literatury, analizą krytyczną doniesień zawartych w mediach (prasa, portale internetowe), analizą baz prowadzonych przez uznane agendy zajmujące się terroryzmem, a także metodą syntezy i wnioskowania logicznego.
Wyniki i wnioski. W artykule opisano zjawisko terroryzmu żywnościowego i jego przejawy podczas agresji Rosji na Ukrainę. Przedstawiono różne definicje terroryzmu żywnościowego,  wyróżniono jego odmiany oraz wskazano wybrane przykłady występowania. Zaproponowano również włączenie terroryzmu głodowego do kategorii terroryzmu żywnościowego, przypominając  wydarzenia Hołodomoru na Ukrainie w latach 1932 – 1933.

Słowa kluczowe

terroryzm, żywność, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, wojna w Ukrainie

Do pobrania