ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANTONI RUTKOWSKI

Tytuł

Żywność regionalna

Streszczenie

Geneza żywności regionalnej, związanej z określonym regionem kraju, narodem, społecznością i kulturą, ma swoje korzenie w zamierzchłej przeszłości, gdy wyżywienie opierało się na samozaopatrzeniu ludności, a więc wykorzystaniu dostępnych surowców w celu przygotowania potraw. Ta początkowo skromna lista surowców i artykułów żywnościowych ulegała wzbogaceniu w miarę rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego ludności.

Słowa kluczowe

żywność regionalna

Do pobrania