ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Dla autorów

17 Mar
2016

CZASOPISMO

WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI PROCEDURA WYDAWNICZA I ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i p
Czytaj więcej
17 Mar
2016

MONOGRAFIE

WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI PROCEDURA WYDAWNICZA I ZASADY RECENZOWANIA MONOGRAFII NAUKOWYCH  DEFINICJE Monografia naukowa autorska jest spójnym tematycznie opracowaniem naukowym, przygotowanym przez jedną
Czytaj więcej