ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Dla autorów

17 Mar
2016

Informacje ogólne

  W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i przeglądowe z zakresu nauk o żywności. Prace badawcze stanowią ok. 85 % tekstu naukowego zamieszczanego w numerze. Podsta
Czytaj więcej
17 Mar
2016

Wymagania

  WYMAGANIA MERYTORYCZNE Opracowanie oryginalne powinno być dobrze zdefiniowaną pracą naukową, o wyraźnie sprecyzowanym celu i zakresie. Od 2012 roku Redakcja ŻNTJ wdrożyła procedury zabezpieczające oryginalność publikacji na
Czytaj więcej