ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 4 (59)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ADRIANA NOWAK, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ: Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka Pełny tekst Szczegóły
DANUTA JAWORSKA, LESZEK HEJDUK: Instrumentalna metoda oceny gładkości jogurtu naturalnego Pełny tekst Szczegóły
ELWIRA WOROBIEJ, ANETA WUJKOWSKA, BEATA DRUŻYŃSKA, RAFAŁ WOŁOSIAK: Aktywność przeciwutleniająca handlowych preparatów białek serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
WIESŁAW PRZYBYLSKI, DANUTA JAWORSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO: Ocena możliwości wyodrębniania mięsa kulinarnego o wysokiej jakości z uwzględnieniem mięsności tuczników, pomiaru barwy i pH, z zastosowaniem analizy skupień Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF DASIEWICZ, ANDRZEJ PISULA, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI, ADAM NOGA: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szacowania jakości peklowanego drobnego mięsa wieprzowego klasy II Pełny tekst Szczegóły
DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, KATARZYNA ROBAK: Zawartość tłuszczu, cholesterolu oraz produktów utleniania cholesterolu w farszu pierogów mięsnych podczas przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA KOWALSKA, ANNA BZDUCHA, DOROTA DEREWIAKA, KATARZYNA KOPAŃSKA, ANETA NITEK: Ocena autentyczności wybranych czekolad Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, MAŁGORZATA ŁUBIAN: Ocena stabilności oksydatywnej olejów rzepakowego i słonecznikowego tłoczonych na zimno z dodatkiem ekstraktu z oregano w teście Rancimat i termostatowym Pełny tekst Szczegóły
ANNA ŻBIKOWSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA: Skład kwasów tłuszczowych a jakość i przydatność technologiczna tłuszczów do pieczenia Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA RATUSZ, MAGDALENA WIRKOWSKA: Udział izomerów trans kwasów tłuszczowych w wybranych wyrobach ciastkarskich i chipsach ziemniaczanych Pełny tekst Szczegóły
DANUTA GÓRECKA, JACEK ANIOŁA, ELŻBIETA PIOTROWSKA, KATARZYNA WALCZAK: Zastosowanie mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych w wyrobach ciastkarskich Pełny tekst Szczegóły
TERESA FORTUNA, IZABELA PRZETACZEK: Wpływ sacharozy i jej zamienników na wybrane reologiczne właściwości handlowych skrobi modyfikowanych Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA KRZYCZKOWSKA, IZABELA STOLARZEWICZ, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK: Badanie katalitycznego działania drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w reakcji hydrolizy estrów z wykorzystaniem chromatografii gazowej Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MARTA SKRZYPACZ: Koncentrat chleba bezglutenowego z dodatkiem mąki z szarłatu Pełny tekst Szczegóły
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, ALICJA CEGLIŃSKA, KAROLINA IZDEBSKA: Porównanie właściwości reologicznych ciasta i jakości pieczywa otrzymanego z mąki orkiszu i pszenicy zwyczajnej Pełny tekst Szczegóły
EWA GONDEK, AGATA MARZEC: Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury pieczywa chrupkiego wyznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie Pełny tekst Szczegóły
AGATA MARZEC, EWA JAKUBCZYK, GRAŻYNA CACAK-PIETRZAK: Próba zastosowania metody emisji akustycznej do badania ziarna wybranych odmian pszenicy jarej i ozimej Pełny tekst Szczegóły
HANNA MOJSKA, IWONA GIELECIŃSKA, LUCJAN SZPONAR: Badania nad zawartością akryloamidu w przetworach zbożowych Pełny tekst Szczegóły
EWA GONDEK, PIOTR P. LEWICKI: Ruch wilgoci w mieszankach typu muesli Pełny tekst Szczegóły
HANNA KOWALSKA: Wpływ temperatury na wymianę masy w jabłkach odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy Pełny tekst Szczegóły
MONIKA JANOWICZ, EWA DOMIAN, ANDRZEJ LENART, WANDA POMARAŃSKA-ŁAZUKA: Charakterystyka suszenia konwekcyjnego jabłek odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy Pełny tekst Szczegóły
EWA JAKUBCZYK, EDYTA WNOROWSKA: Wpływ temperatury powietrza na przebieg suszenia spienionego zagęszczonego soku jabłkowego Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA LENTAS, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ warunków blanszowania tkanki selera na właściwości teksturalne suszu Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ PIOTROWSKI, JOANNA BIRONT, ANDRZEJ LENART: Barwa i właściwości fizyczne odwadnianych osmotycznie i suszonych sublimacyjnie truskawek Pełny tekst Szczegóły
DOROTA NOWAK, MARCIN KIDOŃ, MAGDALENA SYTA: Ocena zmian właściwości przeciwutleniających suszy buraka ćwikłowego i selera w zależności od zastosowanych operacji jednostkowych Pełny tekst Szczegóły
DOROTA NOWAK, MAGDALENA SYTA: Kinetyka sorpcji pary wodnej przez susze z buraka ćwikłowego jako narzędzie oceny ich jakości Pełny tekst Szczegóły
SYLWIA SKĄPSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK, URSZULA JASIŃSKA, AURELIA HAŁASIŃSKA, JOANNA DANIELCZUK, BARBARA SOKOŁOWSKA: Zmiany pojemności przeciwutleniającej grzybów jadalnych w procesie kiszenia Pełny tekst Szczegóły
RÓŻA BIEGAŃSKA-MARECIK, DOROTA WALKOWIAK-TOMCZAK, ELŻBIETA RADZIEJEWSKA-KUBZDELA: Zmiany zawartości azotanów(v) i (III) w szpinaku mało przetworzonym, pakowanym i przechowywanym w atmosferze modyfikowanej Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA RADZIEJEWSKA-KUBZDELA, DOROTA WALKOWIAKTOMCZAK, RÓŻA BIEGAŃSKA-MARECIK: Wpływ pakowania i przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zawartość azotanów(v) i (III) w sałatce warzywnej typu coleslaw oraz na jej cechy sensoryczne i fizykochemiczne Pełny tekst Szczegóły
ARKADIUSZ SZTERK, EWA SOSIŃSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI, PIOTR P. LEWICKI: Metoda otrzymywania preparatu naturalnego α- i β-karotenu z marchwi Pełny tekst Szczegóły
ARKADIUSZ SZTERK, PIOTR SZTERK, PIOTR P. LEWICKI: Detekcja nadtlenku wodoru chemiluminometrem własnej konstrukcji Pełny tekst Szczegóły
MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, MARTA ALBIN: Zanieczyszczenie herbatek owocowych i ziołowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi Pełny tekst Szczegóły
RAFAŁ WOŁOSIAK, MARTA MAZURKIEWICZ, BEATA DRUŻYŃSKA, ELWIRA WOROBIEJ: Aktywność przeciwutleniająca wybranych herbat zielonych Pełny tekst Szczegóły