slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 1 (62)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA SIP, MARIA KRASOWSKA, MICHAŁ WIĘCKOWICZ, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Metody skriningu bakteriocynogennych bakterii fermentacji mlekowej Pełny tekst
DOROTA NOWAK, AGNIESZKA NOWAK: Kinetyka wzrostu biomasy oraz biosyntezy enzymów amylolitycznych przez drożdże Saccharomycopsis fibuligera podczas hodowli w bioreaktorze Pełny tekst
MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI: Występowanie WWA w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności dla małych dzieci w odniesieniu do wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej Pełny tekst
KAROLINA SZULC, ANDRZEJ LENART: Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci Pełny tekst
ANNA KAMIŃSKA, VOLKER GAUKEL: Kontrola wzrostu kryształów w lodach spożywczych Pełny tekst
KATARZYNA KOZŁOWICZ, FRANCISZEK KLUZA: Wpływ dodatków napojów alkoholowych na proces zamrażania sorbetów owocowych Pełny tekst
HANNA KOWALSKA: Wpływ stężenia roztworu, temperatury i czasu procesu na odwadnianie osmotyczne jabłek Pełny tekst
MONIKA JANOWICZ, KATARZYNA ŚREDZIŃSKA: Wybrane właściwości suszonych konwekcyjnie jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie w warunkach zmiennego ciśnienia Pełny tekst
MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego Pełny tekst
EWA JAKUBCZYK: Charakterystyka suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego Pełny tekst
AGATA PĘKOSŁAWSKA, ANDRZEJ LENART: Wpływ rodzaju i stężenia substancji osmotycznej na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pełny tekst
EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, MAGDALENA WIRKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI: Termokinetyczna analiza tłuszczu z kukurydzy z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej Pełny tekst
AGNIESZKA LATOCH: Właściwości miofibryli sonifikowanego mięsa wieprzowego o obniżonej jakości Pełny tekst