ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 3 (70)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA LANGE: Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna Pełny tekst Szczegóły
ALICJA KAWKA: Współczesne trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie owsa i jęczmienia jako zbóż niechlebowych Pełny tekst Szczegóły
ALICJA KAWKA, DANUTA GÓRECKA: Porównanie składu chemicznego pieczywa pszennoowsianego i pszenno-jęczmiennego z udziałem zakwasów fermentowanych starterem LV2 Pełny tekst Szczegóły
MAREK GIBIŃSKI, HALINA GAMBUŚ, KAROL NOWAKOWSKI, BARBARA MICKOWSKA, DOROTA PASTUSZKA, GRAŻYNA AUGUSTYN, RENATA SABAT: Wykorzystanie mąki owsianej – produktu ubocznego przy produkcji koncentratu z owsa – w piekarstwie Pełny tekst Szczegóły
WIKTOR BERSKI: Wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi wyizolowanych z polskich odmian i rodów owsa nagoziarnistego Pełny tekst Szczegóły
EWA PIĄTKOWSKA, ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA: Podstawowy skład chemiczny wybranych odmian owsa siewnego Pełny tekst Szczegóły
EWA PIĄTKOWSKA, ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA: Właściwości antyoksydacyjne wybranych odmian owsa siewnego Pełny tekst Szczegóły
DANIELA DVONČOVÁ, MICHAELA HAVRLENTOVÁ, ANDREA HLINKOVÁ, PETER HOZLÁR: Effect of fertilization and variety on the β-glucan content in the grain of oats Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA PISULEWSKA, ROBERT WITKOWICZ, AGNIESZKA KIDACKA: Plon, komponenty składowe plonu oraz celność ziarna wybranych odmian owsa siewnego Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF UKALSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, JOANNA UKALSKA: Analiza plonowania i stabilności genotypów owsa za pomocą metody graficznej typu GGE Pełny tekst Szczegóły
KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA: Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy owsa w siewie czystym i mieszanym w systemie ekologicznym i konwencjonalnym Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ ZAJĄC, ANDRZEJ OLEKSY GRZEGORZ PIŃCZUK, ROBERT WITKOWICZ: Porównanie plonowania i cech morfologicznych roślin owsa oplewionego uprawianego w siewie czystym i mieszanym na terenie powiatu sanockiego Pełny tekst Szczegóły
DANUTA BURACZYŃSKA: Porównanie plonowania i zawartości białka mieszanek owsa oplewionego i łubinu wąskolistnego Pełny tekst Szczegóły
RENATA TOBIASZ-SALACH, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, JAN BUCZEK, EWA SZPUNAR-KROK: Reakcja owsa oplewionego i nagoziarnistego na działanie regulatorów wzrostu Pełny tekst Szczegóły
ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA: Wpływ nawożenia mineralnego i regulatorów wzrostu na transmisję promieniowania biologicznie czynnego przez łan owsa nagoziarnistego Pełny tekst Szczegóły
KAZIMIERZ NOWOROLNIK: Plonowanie i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu Pełny tekst Szczegóły
DANUTA LESZCZYŃSKA, KAZIMIERZ NOWOROLNIK: Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plonowanie owsa nagoziarnistego Pełny tekst Szczegóły
ALICJA SUŁEK: Porównanie produkcyjności i architektury łanu owsa brunatnoplewkowej odmiany „Gniady” w zależności od doboru kompleksu glebowego Pełny tekst Szczegóły