slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 1 (74)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAREK SIKORA, GRETA ADAMCZYK, MAGDALENA KRYSTYJAN: Tiksotropia miarą niestabilności ciekłych produktów żywnościowych Pełny tekst
GENOWEFA BONCZAR, KAJA CHRZANOWSKA, KRZYSZTOF MACIEJOWSKI, MARIA WALCZYCKA: Zawartość cholesterolu i jego pochodnych w mleku i produktach mleczarskich – uwarunkowania surowcowe i technologiczne Pełny tekst
JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA, IWONA WIELESIK: Porównanie składu kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu mleka klaczy i krów Pełny tekst
EWA SIMIŃSKA, BRONISŁAW BORYS, HENRYKA BERNACKA: Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z dodatkiem witaminy E na profil kwasów tłuszczowych mięsa, wątroby i serca Pełny tekst
RYSZARD ŻYWICA, DOROTA G. CHARZYŃSKA, JOANNA K. BANACH: Wpływ procesu oszałamiania elektrycznego kurcząt za pomocą urządzenia własnej konstrukcji na barwę mięsa Pełny tekst
DOROTA PIETRZAK, EWA TREJDA, MAŁGORZATA ZIARNO: Wpływ wysokiego ciśnienia na wybrane właściwości oraz trwałość kotlecików z mięsa drobiowego Pełny tekst
BARBARA BIESIADA-DRZAZGA, STANISŁAW SOCHA, ALINA JANOCHA, TERESA BANASZKIEWICZ, ADAM KONCEREWICZ: Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa bażantów łownych (Phasianus colchicus) Pełny tekst
AGNIESZKA NARWOJSZ, EULALIA J. BOROWSKA: Zmiany składników strukturotwórczych owoców porzeczki czarnej podczas maceracji miazgi a uwalnianie polifenoli do soku Pełny tekst
IWONA ŚCIBISZ, ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, ANDRZEJ CENDROWSKI: Wpływ warunków przechowywania na barwę dżemów z owoców kolorowych Pełny tekst
KRYSTIAN MARSZAŁEK, MARTA MITEK, SYLWIA SKĄPSKA: Zastosowanie wysokich ciśnień hydrostatycznych (UHP) do utrwalania soków i nektarów truskawkowych Pełny tekst
MAŁGORZATA KASPRZAK, ZBIGNIEW RZEDZICKI, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA: Wpływ dodatku razówki owsianej na cechy jakościowe chleba pszennego Pełny tekst
ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, ANNA FLOROWSKA, EWELINA JASIORSKA: Wpływ rodzaju nośnika na stabilność β-karotenu mikrokasułkowanego metodą suszenia rozpyłowego Pełny tekst
ANTONI MIECZNIKOWSKI, ANDRZEJ LENART: Charakterystyka preparatów bakterii fermentacji mlekowej utrwalonych metodą suszenia fluidyzacyjnego Pełny tekst
EWA WALASZCZYK, WALDEMAR PODGÓRSKI, DOMINIK MARZEC: Wpływ makroelementów na proces biosyntezy kwasu szczawiowego z glicerolu przez Aspergillus niger Pełny tekst
GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA M. SALEJDA: Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności Pełny tekst