ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 6 (79)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA DOMIAN: Charakterystyka suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych białkami mleka Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK: Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, MARLENA GIEREJKIEWICZ, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Optymalizacja warunków procesu fermentacji polędwic surowo dojrzewających z dodatkiem bakterii probiotycznych Pełny tekst Szczegóły
MARTA CHMIEL, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI, PAWEŁ CAL: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do wykrywania wady PSE mięsa Pełny tekst Szczegóły
URSZULA TRIL, ANNA M. SALEJDA, GRAŻYNA KRASNOWSKA: Próba zwiększenia stabilności oksydacyjnej modelowych przetworów mięsnych poprzez zastosowanie soku z aronii Pełny tekst Szczegóły
MARIA BINDER, ANNA PRUSKA-KĘDZIOR, ZENON KĘDZIOR, MAGDALENA JANKOWSKA, EWELINA CHOJNACKA: Charakterystyka składu frakcyjnego i właściwości reologicznych białka wypełniającego ziarna żyta Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA JANKOWSKA, ZENON KĘDZIOR, ANNA PRUSKA-KĘDZIOR, EWELINA CHOJNACKA, MARIA BINDER: Porównanie właściwości funkcjonalnych glutenu z pszenicy samopszy i pszenicy zwyczajnej Pełny tekst Szczegóły
DOROTA OGRODOWSKA, RYSZARD ZADERNOWSKI, MAŁGORZATA TAŃSKA, SYLWESTER CZAPLICKI: Właściwości fizyczne nasion amarantusa (Amaranthus cruentus) pochodzącego z różnych rejonów uprawy w Polsce Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK: Zagospodarowanie odpadowego pieczywa do produkcji bioetanolu Pełny tekst Szczegóły
JADWIGA A. SPIEL, MONIKA A. PLISZKA, JERZY BOROWSKI, AGNIESZKA GUTKOWSKA: Skład chemiczny, cechy sensoryczne i właściwości przeciwutleniające sękacza mazurskiego Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAWA TELESZKO: Żurawina wielkooowocowa – możliwości wykorzystania do produkcji biożywności Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA KLIMCZAK, ELŻBIETA ROZPARA, BOGUSŁAW KRÓL: Rozmieszczenie elagotanin w soku, miąższu i nasionach jako dodatkowe kryterium optymalnego zagospodarowania truskawek Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ CENDROWSKI, IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK: Wpływ warunków przechowywania na zawartość hydroksymetylofurfuralu, furfuralu i kwasu askorbinowego w dżemach z owoców jagodowych Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA ŁYSONIEWSKA, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK: Jakość sensoryczna nektarów i napojów z czarnej porzeczki wzbogaconych ekstraktami z jeżówki purpurowej oraz zielonej herbaty Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK: Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na trwałość pozbiorczą kapusty brukselskiej przechowywanej w symulowanych warunkach obrotu towarowego Pełny tekst Szczegóły
GRZEGORZ SZCZEPANIAK, MARIA WOJTATOWICZ: Dobór szczepów Yarrowia lipolytica i Debaryomyces hansenii do szczepionki wspomagającej proces dojrzewania sera Pełny tekst Szczegóły
ANNA CHOIŃSKA, WOJCIECH ŁABA, ANNA RODZIEWICZ, AGATA BOGACKA: Proteoliza keratyny piór kurzych z wykorzystaniem pozakomórkowych enzymów proteolitycznych szczepu Bacillus cereus B5e/sz Pełny tekst Szczegóły