ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 4 (89)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA TRZĄSKOWSKA: Probiotyki w produktach pochodzenia roślinnego Pełny tekst Szczegóły
MICHAŁ PAŁYS, ZDZISŁAW TARGOŃSKI: Produkcja kwasu mlekowego przez grzyby z rodzaju Rhizopus Pełny tekst Szczegóły
JAROSŁAW KOWALIK, ADRIANA ŁOBACZ, SYLWIA TARCZYŃSKA: Prognozowanie wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serku wiejskim Pełny tekst Szczegóły
MAREK SZOŁTYSIK, ANNA DĄBROWSKA, KONRAD BABIJ, MARTA POKORA, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, XYMENA POŁOMSKA, MARIA WOJTATOWICZ, JÓZEFA CHRZANOWSKA: Zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne w serze wyprodukowanym przy udziale drożdży Yarrowia lipolytica Pełny tekst Szczegóły
MARTA LISZKA-SKOCZYLAS, ANNA PTASZEK, MONIKA HALIK, MIROSŁAW GRZESIK: Zastosowanie pomiarów osmometrycznych do oceny oddziaływań pomiędzy białkami i polisacharydami w wodnych roztworach Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, KAROLINA WILGA, PAWEŁ JANISZEWSKI, KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, DOROTA KUBIAK: Porównanie jakości mięsa jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) pozyskanych na terenie Polski i Węgier Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ FLOROWSKI, ANNA FLOROWSKA, ANNA KUR, ANDRZEJ PISULA: Porównanie wpływu dodatku białka kolagenowego i sojowego na jakość restrukturowanych szynek parzonych wyprodukowanych z mięsa PSE Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA BILLER: Próba identyfikacji cech sensorycznych mięsa pieczonego związkami lotnymi powstającymi w modelowej reakcji lizyny z rybozą Pełny tekst Szczegóły
KAROL MIŃKOWSKI, KATARZYNA ZAWADA, STANISŁAW PTASZNIK, ARTUR KALINOWSKI: Wpływ związków fenolowych nasion na stabilność oksydacyjną i aktywność antyrodnikową wytłoczonych z nich olejów bogatych w PUFA n-3 Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL: Wpływ czystości nasion rzepaku i sposobu oczyszczania oleju na wybrane właściwości olejów tłoczonych na zimno Pełny tekst Szczegóły
HANNA M. BARANOWSKA, RYSZARD REZLER: Dynamika molekularna wody w emulsjach typu tłuszcz w wodzie, emulgowanych skrobią ziemniaczaną Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA: Wpływ zastosowania S-karwonu jako naturalnego inhibitora wzrostu kiełków ziemniaka na jasność barwy chipsów ziemniaczanych Pełny tekst Szczegóły
WIKTOR OBUCHOWSKI, MATEUSZ GUTSCHE, AGNIESZKA MAKOWSKA: Czynniki kształtujące cechy jakościowe mąki przeznaczonej do produkcji wafli Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA SUJKA, PIOTR KOCZOŃ, AGATA GÓRSKA, MAGDALENA WIRKOWSKA, MAGDALENA REDER: Sensoryczne i spektralne cechy wybranych wyrobów spirytusowych poddanych procesowi liofilizacji Pełny tekst Szczegóły
BEATA ŚLASKA-GRZYWNA, DARIUSZ ANDREJKO, IZABELA KUNA-BRONIOWSKA, AGNIESZKA SAGAN, AGATA BLICHARZ-KANIA: Kształtowanie wybranych właściwości teksturalnych dyni optymalizowaną obróbką cieplną Pełny tekst Szczegóły
AGATA MARZEC, HANNA KOWALSKA, BEATA OŁDAK: Wpływ techniki suszenia wiśni na właściwości teksturalne suszu oceniane metodą akustyczną i mechaniczną Pełny tekst Szczegóły