ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 6 (91)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EMILIA JANISZEWSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, EDWARD RÓJ: Metody i kierunki wykorzystania mikronizacji nadkrytycznej Pełny tekst Szczegóły
GRETA ADAMCZYK, MAGDALENA KRYSTYJAN, ANNA DOBOSZ, MAREK SIKORA: Tiksotropowe właściwości skrobi Pełny tekst Szczegóły
JACEK KIJOWSKI, EMILIA KUPIŃSKA: Dylematy ograniczania miopatii mięśni piersiowych typu DPM u kurcząt brojlerów Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL: Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA STASZOWSKA, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK: Wpływ gatunku i środowiska życia ryb na zawartość ołowiu oraz oszacowanie jego pobrania z tkanki mięśniowej Pełny tekst Szczegóły
JOANNA BARŁOWSKA, ANNA WOLANCIUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK: Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim Pełny tekst Szczegóły
MARIOLA KOZŁOWSKA, ANNA ŻBIKOWSKA: Wpływ dodatku ekstraktów z przypraw na jakość i trwałość krakersów Pełny tekst Szczegóły
EWA PIĄTKOWSKA, ANETA KOPEĆ, AGNIESZKA KIDACKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ELŻBIETA PISULEWSKA: Zawartość składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne różnych frakcji ziarna wybranych odmian i rodów owsa Pełny tekst Szczegóły
MONIKA KARAŚ, ANNA JAKUBCZYK, EDYTA PACZOS-GRZĘDA: Właściwości przeciwutleniające hydrolizatów białek z ziarna uprawnych i dzikich gatunków owsa (Avena L.) Pełny tekst Szczegóły
ANNA CIOŁEK, EWA MAKARSKA, LESZEK RACHOŃ: Wykrywanie dodatku mąki z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i orkiszu (Triticum spelta L.) w produktach makaronowych z mąki pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA GUJSKA, JOANNA MICHALAK, MARTA CZARNOWSKA: Wpływ czasu i temperatury przechowywania na stabilność kwasu foliowego i folianów w wybranych sokach owocowych i owocowo-warzywnych Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA MATERSKA: Wpływ warunków ekstrakcji na zawartość o-glikozydów kwercetyny w preparatach z owoców papryki Pełny tekst Szczegóły
ADRIAN CZERNIAK, TOMASZ JANKOWSKI: Mikrokapsułkowanie α-tokoferolu wewnątrz komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA RYMUZA, ELŻBIETA RADZKA: Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jakości wody pitnej Pełny tekst Szczegóły
WACŁAW ADAMCZYK, ARTUR JACHIMOWSKI: Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa Pełny tekst Szczegóły
JACEK NOWAK, BARBARA GÓRNA, WŁODZIMIERZ NOWAK: Wykorzystanie grzybów strzępkowych do biodegradacji ścieków z przemysłu ziemniaczanego z jednoczesną produkcją biomasy pleśniowej na cele paszowe Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA NIEWCZAS: Kryteria wyboru żywności Pełny tekst Szczegóły