ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 2 (93)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA NOWICKA, ANETA WOJDYŁO, JAN OSZMIAŃSKI: Zagrożenia powstające w żywności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminacji Pełny tekst Szczegóły
ANNA DUDZIŃSKA, JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK: Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na podstawowe składniki mleka Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ NASTAJ, BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW: Właściwości fizykochemiczne bez wysokobiałkowych otrzymanych z różnych preparatów białek serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, CEZARY PURWIN, STANISŁAW MILEWSKI, ZENON TAŃSKI, RAFAŁ WINARSKI, DOROTA KUBIAK, NATALIA HNATYK, MILENA KOBA-KOWALCZYK: Jakość mięsa jagniąt rasy kamienieckiej pochodzącego z różnych elementów tuszy Pełny tekst Szczegóły
DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ BIELAŃSKI: Zależności między otłuszczeniem tuszki a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików Pełny tekst Szczegóły
BOŻENA WASZKIEWICZ-ROBAK, ARKADIUSZ SZTERK, MATEUSZ ROGALSKI, MONIKA KRUK, EWELINA ROKOWSKA, MAGDALENA ZARODKIEWICZ, JAKUB MIKICIUK: Wpływ procesu wędzenia wyrobów wieprzowych otrzymanych z mięsa o różnej jakości początkowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA M. WÓJCIAK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Stabilność oksydacyjna ekologicznej kiełbasy surowo dojrzewającej z dodatkiem probiotycznego szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i serwatki kwasowej Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MICHALCZYK, JOANNA BANAŚ: Wpływ olejków eterycznych z wybranych roślin przyprawowych na stabilność oksydacyjną przechowywanego smalcu wieprzowego Pełny tekst Szczegóły
MARZENA A. PRZYBYSZ, ARKADIUSZ SZTERK, MONIKA ZAWIŚLAK, ELŻBIETA DŁUŻEWSKA: Wpływ procesu mikrokapsułkowania i dodatku przeciwutleniaczy na stabilność oleju rybnego Pełny tekst Szczegóły
BARBARA CHILCZUK, IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA, HALINA BUCZKOWSKA: Zawartość luteiny, zeaksantyny i β-karotenu w liofilizowanych owocach wybranych odmian Cucurbita maxima D. Pełny tekst Szczegóły
JACEK SŁUPSKI, ANNA KORUS: Wpływ mrożenia i sterylizacji na zawartość aminokwasów i jakość białka w produktach z nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) o niepełnej dojrzałości Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA GAWAŁEK, PRZEMYSŁAW BARTCZAK: Wpływ warunków suszenia rozpyłowego soku buraka ćwikłowego na wybrane właściwości otrzymywanego proszku Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF BUKSA: Komponowanie składu mąki żytniej służącej do wypieku modelowych chlebów żytnich metodą bezpośrednią Pełny tekst Szczegóły
HELENA PANFIL-KUNCEWICZ, ANNA LIS, MONIKA MAJEWSKA: Wpływ opakowań aktywnych na trwałość mikrobiologiczną i cechy sensoryczne serów twarogowych Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA BATKOWSKA, ANTONI BRODACKI: Wpływ mycia skorupy na wybrane cechy jakości jaj kurzych w czasie przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ: Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRZOSEK, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, KAROL KRAJEWSKI, ANNA KONDRASZUK: Określenie skali i przyczyn strat żywności w handlu detalicznym na przykładzie mleka i jego przetworów Pełny tekst Szczegóły