ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 2 (99)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA BERTHOLD-PLUTA, ANTONI PLUTA, MICHAŁ OLKOWSKI, ANNA OSTROWSKA: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – występowanie w mleku surowym i w produktach mlecznych Pełny tekst Szczegóły
EWELINA SIEPKA, ŁUKASZ BOBAK, WITOLD GŁADKOWSKI: Charakterystyka aktywności biologicznej fosfolipidów żółtka Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI: Profil kwasów tłuszczowych mięsa, ikry i wątroby ryb Pełny tekst Szczegóły
PIOTR KARPIŃSKI, MARTA ŁĄTKOWSKA, BARTOSZ KRUSZEWSKI, PAULA KUŹMA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI: Profil związków lotnych europejskich szynek surowo dojrzewających jako wskaźnik ich jakości i autentyczności Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, AGNIESZKA RĘKAS, ILONA PIEKARNIAK: Wpływ rodzaju opakowania i warunków przechowywania na wybrane cechy jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno Pełny tekst Szczegóły
KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA: Wpływ płatkowania nasion i niskotemperaturowej hydrotermicznej obróbki płatków na parametry procesu tłoczenia i cechy jakościowe oleju lnianego Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA WIRKOWSKA-WOJDYŁA, JOANNA BRYŚ, AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKALIGĘZA: Wpływ przeestryfikowania enzymatycznego na wartość żywieniową tłuszczu zastosowanego do wypieku ciastek dla dzieci Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA CYBULSKA, JOANNA MIERCZYŃSKA, PIOTR PIECZYWEK, MATEUSZ STASIAK, ARTUR ZDUNEK: Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych Pełny tekst Szczegóły
KRYSTIAN MARSZAŁEK, ŁUKASZ WOŹNIAK, SYLWIA SKĄPSKA: Wpływ ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym na wybrane wyróżniki jakości utrwalanego soku truskawkowego Pełny tekst Szczegóły
ARTUR WIKTOR, MATTHIAS SCHULZ, ERIK VOIGT, DIETRICH KNORR, DOROTA WITROWARAJCHERT: Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na kinetykę zamrażania immersyjnego, rozmrażania oraz właściwości mechaniczne marchwi Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA FIJAŁKOWSKA, MAŁGORZATA NOWACKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ fal ultradźwiękowych na przebieg suszenia i wybrane właściwości tkanki buraka ćwikłowego Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA KOTARSKA, WOJCIECH DZIEMIANOWICZ: Wpływ różnych warunków fermentacji alkoholowej melasy na jej intensyfikację i jakość otrzymanego spirytusu Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MATYSIAK, KATARZYNA GAWEŁ-BĘBEN, KAMILA RYBCZYŃSKA, JAN GMIŃSKI, STANISŁAW SURMA: Porównanie wybranych właściwości biologicznych czosnku (Allium sativum L.) pochodzącego z Polski i Chin Pełny tekst Szczegóły
ANNA TRUSEK-HOŁOWNIA: Aktywność i stabilność katalazy immobilizowanej w kapsułkach alginianowych w aplikacjach przemysłowych Pełny tekst Szczegóły
URSZULA BALON, JOANNA DZIADKOWIEC, TADEUSZ SIKORA: Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANNA ZAMOJSKA: Ocena kultury bezpieczeństwa żywności na przykładzie dwóch zakładów Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TRAFIAŁEK, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BARTŁOMIEJ PAŁUBICKI, KAMILA MAKUSZEWSKA: Higiena w zakładach gastronomicznych wytwarzających żywność w obecności konsumenta Pełny tekst Szczegóły